Hop til indhold

Gennem en årrække er prøver og eksamener i gymnasiet blevet digitaliseret. Det har gjort det mere tidssvarende at gå til prøve, men samtidig er det for nogle svage sjæle også blevet nemmere at snyde. 

Til sommer skal et nyt program, Den Digitale Prøvevagt, derfor hjælpe med at monitorere elevernes computere for at modvirke snyd, når de skriftlige prøver afvikles.

Den Digitale Prøvevagt er den samme type af overvågning af elevers og studerendes computere, som i flere år har været anvendt på fx de danske universiteter. På SDU har man fx siden 2015 anvendt Exam Monitor og flere danske gymnasier anvendte i 2018 en lignende løsning.

I morgen vil Den Digitale Prøvevagt blive afprøvet i større skala, når mange af landets gymnasier deltager i en generalprøve. I alt forventes knap 50.000 elever at deltage i afprøvningen, der skal være med til at teste systemet og afdække eventuelle fejl, inden prøvevagten for alvor tages i brug til sommer.

”Eksamener er generelt en kontrolleret og overvåget situation, og med indførslen af Den Digitale Prøvevagt tilpasser vi overvågningen til den digitale virkelighed, eleverne afvikler prøverne i. Lignende systemer anvendes på blandet andet universiteterne, og derfor har vi en forventning om, at det også vil fungere trygt på gymnasierne. Men inden det for alvor går løs til sommerens prøver, gennemfører vi en generalprøve, så vi er sikre på, at systemet virker efter hensigten,” siger direktør i Styrelsen for IT og læring, Thomas Fredenslund.   

Konkret fungerer Den Digitale Prøvevagt ved, at eleverne inden prøven skal downloade et program. Når prøven begynder, aktiveres prøvevagten og logger skærmbilleder fra elevernes computere, mens prøven er i gang. Den Digitale Prøvevagt ser også på hvilke hjemmesider og hvilke programmer eleverne benytter under eksamenen. De enkelte institutioners ledere og særligt bemyndigede personer (eksamensansvarlige) kan tilgå oplysningerne, hvis der er mistanke om snyd.

I den seneste uge har elever i nyhedsmedier og på sociale medier rejst bekymringer omkring, hvordan Den Digitale Prøvevagt virker, og hvordan data behandles. For at imødegå eventuelle misforståelser og give elever og institutioner flere oplysninger, har Undervisningsministeriet afholdt møder med elevorganisationer og institutioner, og der er lavet en side på Undervisningsministeriets hjemmeside, med oplysninger om Den Digitale Prøvevagt.

Her findes også en QA med svar på de mest gængse spørgsmål omkring teknik, data, anvendelse med mere omkring prøvevagten. Den kan findes her.