Hop til indhold

Undervisningsministeriet nedsætter som noget nyt faggrupper for hvert af folkeskolens fag. Det skal være med til at styrke samarbejdet med de faglige miljøer om udvikling af fagene. Gennem arbejdet får lærere og skoler stillet viden og erfaringer fra de faglige miljøer til rådighed. Faggruppernes arbejde skal også være med til at kvalificere ministeriets vejledning og rådgivning til skolerne. De nye faggrupper består blandt andet af lærere, lektorer, professorer og undervisere på professionshøjskoler og fra universiteter.

”Faggrupperne skal – sammen med de faglige miljøer og de faglige foreninger – være med til at udvikle skolens undervisning i de enkelte fag. Og så skal de bidrage til høj kvalitet i en af Undervisningsministeriets vigtige opgaver – nemlig at servicere lærere og ledere ved at udbrede den bedste aktuelle viden om indhold, didaktik og pædagogik i de enkelte fag,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

De nye faggrupper opstår i forlængelse af det seneste års arbejde med at implementere lempelserne af Fælles Mål. Rådgivningsgruppen for Fælles Mål er kommet med en række anbefalinger, lærere, skoleledere og kommuner har været inddraget til dialogmøder for at komme med input til arbejdet og implementeringen, der er blevet afholdt inddragelsesdage for de faglige miljøer, og der er publiceret en pjece om øget frihed i Fælles Mål. I forlængelse af det arbejde ønsker Undervisningsministeriet at sikre et fortsat tæt og systematisk samarbejde med de faglige miljøer.

Undervisningsministeriet har hentet indstillinger til medlemmer af de forskellige faggrupper fra blandt andet Danmarks Lærerforening, Danske Professionshøjskoler, Danske Universiteter og faglige videnscentre. 

Læs mere