Hop til indhold

Hvad ved danske elever egentlig om Grønland? Det får man svar på i en ny undersøgelse, som Epinion har udarbejdet for Undervisningsministeriet. Undersøgelsen afdækker blandt andet danske unges kendskab til grundlæggende fakta om landet, dets kultur og historie. Herudover er de unge blevet spurgt til deres syn på Grønland og grønlændere.

På tværs af gymnasium og grundskole svarer eleverne rigtigt på 58 procent af undersøgelsens 87 spørgsmål om Grønland. Eleverne ved mest om landets demografi, natur og klima. Inden for videns-områderne Rigsfællesskabet og det moderne Grønland ved eleverne mindre.

”Grønland er sammen med resten af rigsfællesskabet en vigtig del af vores historie og fælles fremtid. Derfor er det vigtigt, at danske elever har en grundlæggende viden om landet. Undersøgelsen viser, at mere viden har positiv sammenhæng med et positivt syn på grønlændere og en større følelse af samhørighed med grønlændere. Derfor vil regeringen også sætte rigsfællesskabet på kanonlisten for historiefaget,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Vidensniveauet er højere blandt gymnasieeleverne end blandt 9. klasses eleverne. Elever med en relation til Grønland, for eksempel elever, der kender en person fra Grønland, eller selv har boet i landet, ved mest om landet.

Undersøgelsen viser også, at den mest gennemgående kilde til elevernes viden om Grønland er fra undervisningen i 4.-6. klasse i grundskolen. Kun en tredjedel af gymnasieeleverne svarer, at Grønland har været på skemaet i gymnasiet.

Når det kommer til følelsen af samhørighed, angiver 12 procent af eleverne en stor eller meget stor samhørighed med grønlændere, 48 procent angiver nogen samhørighed med grønlændere, mens 40 procent oplever en lille eller ingen samhørighed. Der er en tendens til positiv sammenhæng mellem elevernes vidensniveau og følelse af samhørighed med grønlændere.

Fakta

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 0,5 mio. kroner til en undersøgelse af kendskabet til Grøn-land og grønlandsk kultur blandt elever på ungdomsuddannelser og i udskolingen.

Undersøgelsen er gennemført af Epinion i efteråret 2018 og bygger på besvarelser fra 320 3.g-elever og 270 9. klasses elever i Danmark.