Hop til indhold

Alle fag i folkeskolen skal bidrage til at danne og uddanne børn og unge. Skolen har en hel central opgave i at give eleverne mulighed for at forholde sig til deres egen tilværelse, og klæde dem på til at forstå den verden de lever i. I den sammenhæng er kristendomskundskab helt afgørende. Undervisningsminister Merete Riisager nedsætter derfor en gruppe af fagpersoner med viden og erfaring fra folkeskolen og folkekirken, som skal komme med anbefalinger til en revitalisering af faget kristendomskundskab.

”Børn og unge skal møde en relevant og inspirerende undervisning af høj kvalitet – i alle fag. Der har gennem de senere år været et stort fokus på dansk, matematik, naturfag og de praktisk/musiske fag. Men et fag som kristendomskundskab er også vigtigt, og der kan være brug for en saltvandsindsprøjtning. Det kræver viden og praktisk erfaring fra centrale aktører i og omkring folkeskolen og folkekirken. Præcis det er repræsenteret i den nye rådgivningsgruppe,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Kristendomskundskab er et vigtigt kulturfag med mange facetter. Elever skal møde en kvalificeret og vedkommende undervisning i faget - gennem hele deres skoletid. Derfor er der behov for at sætte kristendomskundskab på dagsordenen og understøtte undervisningen i faget, der adresserer de udfordringer, der er i tiden med udgangspunkt i fagets formål.

Rådgivningsgruppen kan blandt andet drøfte, hvordan faget kristendomskundskab i folkeskolen kan hjælpe med at løse nogle af de problematikker, børn og unge står overfor i dag: Elevers sårbarhed, manglende orientering i tilværelsen, ensomhed, identitetsproblemer og rodløshed. Rådgivningsgruppen kan desuden se på kristendomskundskabens rolle i forhold til medborgerskab og globalt udsyn.
Drøftelserne i rådgivningsgruppen skal munde ud i en række anbefalinger til centrale aktører, om hvordan faget kristendomskundskab kan revitaliseres. Anbefalingerne kan rette sig mod det pædagogiske personale, skoleledere, kommuner, skolens omverden og mod ministeriets indsatser.

Rådgivningsgruppen mødes for første gang i juni 2019.

Rådgivningsgruppen består af:

Praktikere:

  • Henrik Christensen, skoleleder, Marie Mørk Skole, Hillerød – formand 
  • Stig Hejl Pedersen, lærer, Kastrupgårdskolen, Kastrup
  • David Peter Schmidt, lærer, Rønnebærskolen, Århus

Fagdidaktikere fra professionshøjskolerne:

  • Jens-Peter Noes Olesen, lektor, UCN, læreruddannelsen Ålborg
  • Dorete Kallesøe, lektor, VIA UC

Præster:

  • Torben Bramming, præst, Ribe
  • Kristoffer Garne, præst, Kjellerup

Videnspersoner: 

  • Ane Kirstine Brandt, religionsteologisk konsulent, Folkekirke og Religionsmøde
  • John Rydahl, formand for religionslærerforeningen