Hop til indhold

Chefaftalen er netop blevet udstedt i cirkulære (Modst. nr. 045-19)  (pdf)

Med den nye chefaftale etableres nye rammer og vilkår for chefer på erhvervsskoler, offentlige gymnasier, private gymnasier og studenterkurser samt voksenuddannelsescentre. De nye vilkår giver et større lokalt råderum end tidligere og giver bl.a. bestyrelserne friere rammer til at anvende lønnen som et strategisk styringsredskab. For at forberede bestyrelser og ledere på de nye vilkår har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Moderniseringsstyrelsen udarbejdet vejledningsmateriale mv., som kan findes og læses på denne side.

De nye aftaler er gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019 og er gældende for ansættelser efter denne dato. Er man ansat før bevarer man sine løn- og ansættelsesvilkår, dog har man mulighed for ved konkret individuel aftale at overgå til den nye aftale. 

Frivillig overgang

Det er muligt for allerede ansatte ledere at overgå til chefaftalen såfremt de er omfattet af aftalens dækningsområde. I disse tilfælde udarbejder ansættelsesmyndigheden forslag til løn- og ansættelsesvilkår, som stillingsindehaveren efterfølgende tager stilling til.  

Materiale som er sendt til institutionerne sammen med aftalen:

Cirkulære om aftale om: Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område (pdf)

Moderniseringsstyrelsens vejledning om chefaftalen (pdf)

Forvaltning af chefaftalen fra OK18 (pdf)