Hop til indhold

Når skolebørnene møder til første skoledag efter sommerferien, skal nogle af dem i løbet af skoleåret op til obligatoriske sprogprøver. Det er dog alene på skoler og afdelinger af skoler, hvor mere end 30 procent af eleverne bor i et boligområde, der har været på listen over udsatte boligområder mindst en gang inden for de seneste tre år. Den nye sprogprøve skal blandt andet sikre, at alle børn kan indgå i det sociale og faglige fællesskab i skolen, når de begynder i 1. klasse.

Derudover vil der gælde nye regler i forhold til fravær. Skolelederne på folkeskoler skal fremover underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal. Derefter træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt udbetalingen af børne- og ungeydelsen skal standses for et kvartal.

Reglerne træder i kraft fra 1. august 2019. 

Børne- og undervisningsministeren vil ved skolestart offentliggøre en pakke med forældre- og vejledningsmateriale, der skal være med til at understøtte både forældrenes og skolernes muligheder for at hjælpe eleverne i deres sproglige udvikling. 

Bekendtgørelsen udstedes på baggrund af den politiske delaftale af 9. maj 2018 mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund.

Faktaark om de nye regler (pdf)