Hop til indhold

Den 1. august 2019 slår Forberedende Grunduddannelse (FGU) dørene op for sine elever. Uddannelsen er ny, og de unge, deres forældre og medarbejderne i kommunerne, som skal vurdere om de unge er i målgruppen for FGU, skal have en grundig viden om, hvad FGU er og kan.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har derfor udarbejdet to informationspjecer om FGU. Den ene er målrettet kommunale medarbejdere, den anden er målrettet unge, der overvejer FGU, og deres forældre. Formålet med pjecerne er at introducere og vejlede om uddannelsens formål, opbygning og den unges videre muligheder.

Pjecen ”Rundt om den forberedende grunduddannelse” er en introduktion til de kommunale medarbejdere, der samarbejder med unge i målgruppen om vejen til FGU. Pjecen kan læses fra ende til anden, eller den kan bruges som opslagsværk. Pjecen indeholder information om uddannelsens formål og opbygning samt samarbejdet mellem den kommunale ungeindsats og FGU-institutionerne.

Pjecen ”Din vej til uddannelse og job - forberedende grunduddannelse” er målrettet unge, der overvejer FGU, og deres forældre. I pjecen er der svar på, hvad FGU er, hvad der er særligt ved FGU, hvad man som elev kan bruge en FGU til, og hvordan man kommer ind. Der er også eksempler på tre unges vej til FGU.