Hop til indhold

Forbud mod donationer over 20.000 kroner til frie skoler fra lande uden for EU/EØS, det samme frihed- og folkestyrekrav for alle frie skoler, en ny whistleblower-ordning , et totalforbud mod anonyme donationer og mulighed for at oprette afdelinger af frie grundskoler og private gymnasier. Sådan lyder en række af de i alt 11 initiativer i en ny aftale, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti. Aftalen skal skabe både tydeligere og bedre rammer for de frie skoler. 

Aftalepartierne er enige om, at friheden til at etablere og vælge en skole ud fra egne værdier og idealer er vigtig i et demokratisk samfund. Partierne er også enige om, at den frihed ikke kan stå alene, men må følges af et større ansvar.

”De frie skoler skal være uafhængige af eksterne interesser. De skal uddanne eleverne til at kunne begå sig i et demokratisk samfund som det danske. Derfor er det vigtigt, at vi nu får bedre indsigt i, hvem der donerer penge til skolerne, og at alle frie skoleformer fremover vil være underlagt det samme krav om at forberede eleverne til frihed og folkestyre. Samtidig løsner vi nogle bindinger, så frie grundskoler og private gymnasier får mulighed for at etablere afdelinger” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

”Jeg har på vegne af Dansk Folkeparti længe arbejdet for at stramme op på mulighederne for inden- og udenlandske donationer til de frie skoler mm. Det er dejligt, at det er lykkedes, samtidig med at vi udvider tilsynet med øvrige frie skoler, så vi gør det mindre sandsynligt, at ekstreme bevægelser kan udnytte vore frihedsrettigheder til at sprede deres ideologier,” Alex Ahrendtsen, skoleordfører for Dansk Folkeparti.

”I dag har vi indgået en rigtig god aftale, der sikrer de frie skoler endnu mere frihed. Særligt er jeg glad for, at de frie grundskoler og private gymnasier nu får mulighed for at oprette afdelinger. Det skal bidrage til at skabe lokale skoletilbud i lokalsamfundet. Og det er bare en af de bindinger, som vi løsner med dagens aftale.” siger Venstres børne- og undervisningsordfører Anni Matthiesen.

”Med den her aftale giver vi de frie skoler bedre rammer, så de også i fremtiden kan levere undervisning af høj kvalitet. De er en vigtig del af det danske uddannelsessystem. Men det er også afgørende, at de er uafhængige og lever op til de danske værdier, og derfor er jeg glad for, at vi nu skaber større gennemsigtighed med, hvem der støtter skolerne,” siger Brigitte Klintskov Jerkel, undervisningsordfører for Det Konservative Folkeparti.

Et totalforbud mod anonyme donationer og et forbud mod donationer på over 20.000 kroner fra lande uden for EU/EØS skal sikre en bedre gennemsigtighed med, hvem der støtter skolerne, og dermed også med, at skolerne overholder kravene om frihed og folkestyre og uafhængighed. Forbuddet understreger, at skolerne skal være helt uafhængige af interesser, der modarbejder frihed og folkestyre.

Aftalen sikrer også ens rammer for tilsynet med de frie skoleformer. Det betyder, at en række af de redskaber, som tilsynet med de frie grundskoler har fået de seneste år, nu også bliver tilgængelige for tilsynet med efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier.

Samtidig bliver det med aftalen blandt andet muligt for frie grundskoler og private gymnasier at oprette op til to afdelinger i samme kommune som hovedskolen eller i en nabokommune. Det vil for eksempel gøre det muligt at oprette en afdeling af en fri grundskole som erstatning for en nedlagt folkeskole og dermed sikre et skoletilbud i lokalsamfundet.

Aftalens indhold

Aftale om bedre rammer for og styrket tilsyn med de frie skoler indeholder tre pakker med i alt 11 initiativer:

Frihedspakken for frie grundskoler (og delvist) private gymnasier:

1.  Mulighed for at etablere afdelinger af frie grundskoler og private gymnasier

2.  Mulighed for fælles varetagelse af administrative opgaver for frie grundskoler

3.  Mulighed for at oprette klubtilbud for elever fra 4. klasse på frie grundskoler

Donationspakken for frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier:

4.  Forklar eller afvis-modellen for donationer til frie skoler

5.  Totalforbud mod anonyme donationer til frie skoler

6.  Forbudsmodel for udenlandske donationer til frie skoler

Tilsynspakken for efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier:

7.  Indførelse af frihed og folkestyrekrav for efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier

8.  Vurdering af personkredsen ved oprettelse af nye skoler

9.  Tilsynet kan deltage som observatør på møder på skolen

10.  Styrket tilsyn med skolens leje af bygninger

11.  Etablering af whistleblower-ordning

Initiativerne i frihedspakken er en del af regeringens afbureaukratiseringsreform på undervisningsområdet.