Det er i øjeblikket usikkert, om det lykkes at indgå en udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien. Den situation skaber usikkerhed for britiske statsborgere, der opholder sig i Danmark.

Det britiske parlament har den 15. januar 2019 stemt nej til udtrædelsesaftalen. Hvis der ikke opnås enighed om en udtrædelsesaftale, betyder det, at britiske statsborgere vil blive betragtet som tredjelandsstatsborger, og rettighederne vil som udgangspunkt afhænge af dansk ret.

Den danske regering ønsker at undgå, at britiske statsborgere, der opholder sig i Danmark, og deres familiemedlemmer fra den ene dag til den anden falder tilbage på de regler, der gælder for tredjelandsstatsborgere.