Hop til indhold

Efter bemyndigelse fra undervisningsministeren indsatte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet et midlertidigt styre for VUC Syd den 10. september 2018. Baggrunden var, at den tidligere bestyrelse havde bragt VUC Syds videreførelse i fare. 

Det midlertidige styre fik til opgave at skabe overblik over institutionens økonomi og komme med forslag til, hvordan man bedst sikrer et udbud af voksenuddannelser i Sønderjylland fremover.

Det midlertidige styre for VUC Syd har nu afleveret sin endelige rapport. Rapportens hovedkonklusion er, at situationen på VUC Syd er meget alvorlig. Institutionen er tynget af gæld og en for stor bygningsmasse, der kombineret med et markant fald i antallet af kursister stiller institutionen i en meget svær situation, som institutionen ikke kan håndtere selv.

Det midlertidige styres rapport peger på forskellige scenarier, men også forudsætninger, der skal være opfyldt, før en endelig løsning kan findes. 

”Det midlertidige styre for VUC Syd har taget ansvar for institutionen i en vanskelig tid og har nu afleveret en rapport, der viser forskellige veje for institutionens fremtid. Det vil jeg gerne takke styret for. Rapporten viser, hvor galt det kan gå, når bestyrelse og ledelse for en selvejende institution ikke er sin opgave voksen. Nu skal den konkrete model for at sikre uddannelsesdækningen i Sønderjylland fremover findes. Det midlertidige styre peger på nogle spor, som skal analyseres i bund. Jeg vil fortsat følge sagen tæt,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

“Det midlertidige styre fik en meget stor opgave den 10. september 2018. Vi overtog ansvaret for en institution i nød, og hvor der totalt manglede økonomisk overblik. Vi har nu skabt et grundlag for, at der i løbet af forholdsvis kort tid forhåbentlig kan findes en løsning på institutionens fremtid,” siger formand for det midlertidige styre Laust Joen Jacobsen.

Rapporten præsenterer ikke en færdig løsning på VUC Syds svære situation, men den giver et godt udgangspunkt for det videre arbejde, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet nu fortsætter med.