Hop til indhold

Der mangler ledelsesmæssig prioritering og en klar ansvarsfordeling i forhold til undervisningen i det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Både ledere og lærere efterspørger mere faste rammer, så undervisningen i emnet kan blive prioriteret højere. Det viser en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet. Samtidig viser undersøgelsen, at lærerne i ringe omfang kender rammerne for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i form af blandt andet Undervisningsministeriets Fælles Mål, læseplan og vejledning.

Derudover indikerer elevernes svar, at undervisningen på særligt folkeskoler er utilstrækkelig, når det gælder emner som rettigheder, normer, mangfoldighed, reproduktion og seksualitet samt seksuel sundhed. 

”Undersøgelsen tyder på, at der er behov for at justere og løfte undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen. Det er vigtige emner. Derfor har jeg også inviteret til dialogmøde med interessenterne på området, hvor vi skal drøfte, hvordan vi kan styrke undervisningen til gavn for lærere og elever,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Dialogmødet om sundheds- og seksualundervisningen og familiekundskab afholdes den 29. januar 2019, hvor folkeskolens parter, eksperter og interesseorganisationer er inviteret. 

Læs evalueringen af sundheds- og seksualundervisning og familiekendskab (pdf)

Se bilag 1-5 til evalueringen (pdf) 

Fakta

Undersøgelsen er baseret på syv spørgeskemaundersøgelser blandt skolechefer, skoleledere, undervisere, elever i (4., 7., 9. klasse) og forældre samt et casestudie i form af interviews med elever, lærere og skoleelever på tre folkeskoler og to frie grundskoler. 

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklassen til 9. klasse. Emnet er ikke tildelt et selvstændigt timetal, men skal indgå i undervisningen i de obligatoriske fag. Skolelederen skal træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen skal foregå i. Undervisningen på de frie grundskoler i emnet skal stå mål med den undervisning, der almindeligvis kræves i folkeskolen.