Hop til indhold

Beskyttelse af elevernes oplysninger skal fremover veje endnu tungere i de nationale trivselsmålinger. Det er der enighed om i aftale- og forligskredsene på folkeskole-, gymnasie-, erhvervsuddannelses- og FGU-området, som ønsker at justere trivselsmålingerne på alle uddannelsesområder.

Ønsket om at sikre elevernes oplysninger bedre kommer efter det seneste års debat, hvor flere forældre og faglige organisationer har givet udtryk for utryghed ved trivselsmålingerne. Blandt andet i forhold til, at der indsamles private informationer om eleverne, og som følge af, at det i mediedebatten er blevet anført, at nogle kommuner kan have anvendt trivselsdata imod intentionen.

Aftale- og forligskredsene på undervisningsområdet er enige om at gøre det obligatorisk for folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler og FGU-institutioner at anvende et it-system, som Undervisningsministeriet stiller til rådighed uden beregning i forbindelse med indsamlingen af elevernes besvarelser af trivselsmålingerne. På den måde får hverken kommuner, skoler eller institutioner adgang til de enkelte elevers besvarelser, men vil fortsat kunne se resultaterne af trivselsmålingerne på klasse- og skoleniveau med henblik på opfølgning på trivslen.

Samtidig styrkes kommunikationen om anvendelsen og formålet med trivselsmålingerne til elever, forældre og skoler, ligesom sikkerheden om tredje parters adgang til trivselsmålingerne skærpes. Det gælder for eksempel forskere.

Undervisningsminister Merete Riisager:
”Det er vigtigt, at vi tager forældre og elevers bekymringer om trivselsdata alvorligt og værner om elevernes ret til privatliv. Derfor har vi set trivselsmålingerne efter og er kommet frem til en model, hvor vi blandt andet øger sikkerheden omkring trivselsdata og styrker kommunikationen hele vejen rundt. Det er god dataetik.”

Skoleordfører for Dansk Folkeparti, Alex Ahrendtsen:
“Det er glædeligt, at ministeriets trivselsredskab bliver gjort obligatorisk, så vi fortsat kan have trivselsmålinger, samtidig med at vi forhindrer, at kommuner kan udnytte persondata på cpr-niveau.”

Undervisningsordfører for Venstre, Anni Matthiesen:
”Det er afgørende, at vi hele tiden følger med i, hvordan eleverne trives og derfor er det også vigtigt, at eleverne er trygge, når de skal svare på trivselsundersøgelserne. Med denne aftale kan vi nu forhåbentlig fortsætte trivselsmålingerne på bedste vis”.

Undervisningsordfører for Det Konservative Folkeparti, Brigitte Klintskov Jerkel:
“Målingerne er et rigtig godt redskab til at vurdere, hvordan eleverne har det, og hvordan det går med trivslen ude på skolerne. Men det er samtidig afgørende, at vi passer på elevernes data, og at de har tillid til, den bliver behandlet ordentligt. Den tillid kan aftalen her forhåbentligt være med til at sikre.”

Aftalen betyder, at trivselsmålingen for skoleåret 2018/19 på folkeskoleområdet gennemføres i perioden den 6. maj til den 14. juni 2019. Næste trivselsmåling på gymnasie- og erhvervsuddannelsesområdet forventes gennemført i efteråret 2019. Den første trivselsmåling på den forberedende grunduddannelse (FGU) forventes også gennemført i efteråret 2019.

Justeringer af de nationale trivselsmålinger

Med opbakning fra forligs- og aftalekredsene på undervisningsområdet er det besluttet at gennemføre følgende tiltag:

  • Obligatorisk anvendelse af Undervisningsministeriets it-system til indsamling af elevernes besvarelser af trivselsmålingen på folkeskoleområdet og tilsvarende brug af et centralt it-system til gymnasie- og erhvervsuddannelsesområdet samt den forberedende grunduddannelse.
  • Indskrænkning af tredjeparts adgang til data ved, at data kun stilles til rådighed for eksempelvis forskere via forskerkonti hos Danmarks Statistik.
  • Styrket kommunikation om formål og anvendelse af trivselsmålingerne (i forlængelse af den indsats, der blev gennemført i 2018, hvor blandt andet alt vejledningsmateriale blev opdateret og præciseret).

Om trivselsmålingerne

Der gennemføres årlige trivselsmålinger på folkeskole-, erhvervsuddannelses- og gymnasieområdet samt i den forberedende grunduddannelse. Formålet er, at styrke det lokale arbejde med elevernes trivsel og følge udviklingen i trivslen nationalt.

I trivselsmålingerne spørges blandt andet ind til elevernes faglige og sociale trivsel. Indholdet af de enkelte trivselsmålinger er udviklet på baggrund af anbefalinger fra ekspertgrupper.

De første trivselsmåling på folkeskole- og erhvervsuddannelsesområdet blev gennemført i 2015 og har siden været gennemført en gang årligt. På gymnasieområdet er trivselsmålingen blevet gennemført for første gang i november-december 2018. Den første trivselsmåling på den forberedende grunduddannelse forventes gennemført i efteråret 2019.

Trivselsmålingen i folkeskolen

Trivselsmålingen i erhvervsuddannelserne

Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser

Læs mere om resultaterne fra de seneste års trivselsmålinger på www.uvm.dk/statistik