Hop til indhold

Hvornår er det fornuftigt at bruge teknologi i skolen? Hvornår er det bedre at vælge andre løsninger? Hvordan skal man gøre det for at gavne elevernes læring? Hvad skal man være opmærksom på? 

Der er mange udfordringer i at få det bedste ud af at inddrage digital teknologi i undervisningen, og derfor har Undervisningsministeriet i samarbejde med ministerens rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen, udvalgte lærere, forskere og organisationer udarbejdet 10 gode råd til lærere og pædagoger.

 

...jeg håber, at et eller flere af disse helt praktiske råd kan være en hjælp for den enkelte lærer og den enkelte skolepædagog

-Merete Riisager

Rådene skal give lærere og pædagoger i skolen bedre forudsætninger for at anvende teknologien i undervisningen, så teknologien arbejder med og ikke mod elevernes læring:

”Det er vigtigt, at vi udnytter teknologien der, hvor den giver mening, og kan håndtere de udfordringer, der også følger med, fx digitale forstyrrelser. Mange steder er lærerne allerede kommet rigtig langt med at bruge teknologi i undervisningen, men jeg håber, at et eller flere af disse helt praktiske råd kan være en hjælp for den enkelte lærer og den enkelte skolepædagog,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

De 10 råd er tilgængelige på emu.dk, hvor lærere sætter ord på de enkelte råd i 10 korte videoer.

 

De ti råd

  1. Tydeliggør det faglige formål
  2. Styrk elevernes digitale produktioner
  3. Brug digitale redskaber til formidling
  4. Giv løbende feedback i processen
  5. Inddrag elevernes digitale erfaringer
  6. Tilpas teknologibrugen til den enkelte elev
  7. Tag ansvar for digitale forstyrrelser
  8. Brug digitale teknologier undersøgende
  9. Brug digitale teknologier til at styrke samarbejde
  10. Fasthold et fælles fokus på digital teknologi og dataetik