Hop til indhold

Da det midlertidige styre for VUC Syd afleverede sin endelige redegørelse den 22. januar 2019 var konklusionen klar: Situationen på VUC Syd er meget alvorlig. Institutionen er tynget af gæld og en alt for stor bygningsmasse, der kombineret med et markant fald i antallet af kursister stiller VUC Syd i en meget vanskelig situation.

Undervisningsudvalget blev den 23. januar 2019 orienteret om VUC Syds situation, og er i dag blevet orienteret om, at undervisningsministeren har truffet beslutning om at bevare VUC Syd som selvstændig institution.

”Jeg har ud fra en samlet vurdering af VUC Syds situation truffet beslutning om, at institutionen ikke skal nedlægges. Der vil således fortsat være et selvstændigt VUC Syd, forankret lokalt, hvilket jeg finder overordentligt glædeligt for borgerne i Sønderjylland. Der har ikke været nogen lette løsninger i sagen, og i de kommende år skal der gennemføres en særdeles vanskelig genopretning af VUC Syd, hvor alle gode kræfter må give deres bidrag til at hjælpe, så VUC Syd kan fortsætte som selvstændig og økonomisk bæredygtigt institution. At det overhovedet er muligt at tale om genopretning, skyldes ikke mindst, at institutionens kreditorer har medvirket til at finde en løsning,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Løsningen indebærer blandt andet, at det midlertidige styre for VUC Syd fortsætter endnu en periode som fungerende bestyrelse og tager ansvar for at udarbejde og iværksætte en detaljeret genopretningsplan for institutionen.

Genopretningsplanen for VUC Syd skal håndtere de store udfordringer med blandt andet at sikre en forbedret likviditet, frasalg og udlejning af bygninger samt gennemføre generelle effektiviseringer og varetage den daglige drift af institutionen.

Det, der kan få allerstørst betydning for VUC Syds fremtid, er, at der sker en tilvækst af elever.

”På grund af den store usikkerhed om VUC Syd har eleverne forståeligt nok været lidt tøvende med at vælge institutionen. Når jeg nu har meldt ud, at jeg ikke nedlægger VUC Syd, håber jeg, at eleverne vender tilbage og dermed medvirker til at skabe en fremtid for institutionen,” siger undervisningsministeren.

Fakta om VUC Syd og genopretningsplanen

  • STUK har ført et skærpet tilsyn med skolen siden sommeren 2017.
  • Undervisningsministeren indsatte i september 2018 et midlertidigt styre, der blandt andet skulle lede institutionen og skabe et overblik over VUC Syds økonomi.
  • Det midlertidige styre for VUC Syd skal udarbejde en genopretningsplan for VUC Syd.
  • STUK vil i løbet af den kommende periode føre et skærpet tilsyn med VUC Syd.
  • Se redegørelsen fra det midlertidige styre her (pdf)