Hop til indhold

Undervisningsministeriet vil i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet etablere et nationalt center for udvikling af matematikundervisning. Formålet med det nye center er at styrke kvaliteten af matematikundervisningen på tværs af uddannelsesområderne, og også styrke børn og unges færdigheder, viden og kompetencer i matematik. Med det nationale center følger fem millioner kroner årligt til etablering og drift af centret i perioden 2019-2023.

Det er nu muligt for professionshøjskoler og universiteter at søge om at blive værtsinstitution for det nationale center. Det er et krav, at universitet og professionshøjskole søger sammen. Centret skal løfte opgaver med både formidling af viden og forskning og tage hånd om særlige udfordringer i matematikundervisningen i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelser.

Centeret skal også være med til at styrke matematikdidaktisk kultur og fagmiljøer på grundskoler, gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelser. Og det er forventningen, at centeret for eksempel har fokus på dels elever med matematikvanskeligheder, herunder talblindhed, dels udviklingen af elevers potentiale og talent. Centeret vil også få til opgave at udvikle effektive didaktiske undervisningsmetoder til specifikke matematikfaglige områder og forholde sig til overgangsproblematikker mellem uddannelser. Desuden skal centret fokusere på den løbende udvikling og vedligeholdelse af lærernes kompetencer.

Centret oprettes som en enhed på en værtsinstitution i form af enten et universitet eller en professionshøjskole.

Værtsinstitutionen skal være i besiddelse af et veludviklet og anerkendt matematikdidaktisk udviklings- og forskningsmiljø.

Faktaboks: sådan søger I

Det vil være et ansøgningskrav, hvis ansøgeren for eksempel er et universitet, at universitetet indgår et forpligtende samarbejde med minimum én professionshøjskole.

Dermed skal både universiteter og professionshøjskoler indgå i et samarbejde om at drive centret, selvom en af institutionerne er værtsinstitution, og dermed har centret forankret.

En nærmere definition af centrets formål, forventede opgaver og organisering fremgår af ansøgningsmaterialet.
Ansøgning skal sendes elektronisk til Undervisningsministeriet senest onsdag den 1. maj 2019. Nærmere detaljer fremgår af ansøgningsmaterialet. 

 

Faktaboks

Undervisningsministeriet afholder et informationsmøde for alle interesserede universiteter og professionshøjskoler mandag den 11. marts 2019 kl. 9.30-11.30. 
Informationsmødet vil finde sted i Færøsk Pakhus, Lokale H2, Frederiksholms Kanal 25, 1220 København K.

Tilmelding skal ske senest den 7. marts til Cathrine Scheuermann på e-mail: Cathrine.Scheuermann@uvm.dk.