Hop til indhold

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør i dag en vejledning, som skal være et værktøj, som skolelederne kan bruge i deres daglige arbejde, særligt i forbindelse med skole-hjemsamarbejdet og beslutninger omkring eleverne.

De forvaltningsretlige regler udgør den grundlæggende retssikkerhedsmæssige garanti for lighed, saglighed og proportionalitet omkring skolens indsatser.

Gennem reglerne får elever og forældre mulighed for at blive hørt, inden der træffes afgørelser omkring den enkelte elevs situation. De får desuden den fornødne klagevejledning, så familien kan agere, hvis de ikke er enige i den måde, skolen griber situationen an på. Reglerne sikrer også, at skolens afgørelser træffes på et oplyst og fyldestgørende grundlag.