Hop til indhold

Inspirationsmaterialerne er en del af en lang række materialer – blandt andet film, analyseredskaber og videnspublikationer – som er frivillige og som skal inspirere til lokal refleksion og støtte arbejdet med den pædagogiske læreplan. Materialerne formidler lovkrav, forskning og viden, samtidig med at der gives bud på konkrete refleksionsspørgsmål i forhold til eksempelvis evaluering.

"Social udvikling”, ”Alsidig personlig udvikling” og ”Natur, udeliv og science” samt de øvrige tre læreplanstemaer bygger oven på det pædagogiske grundlag og udgør forskellige blikke på barnets brede udvikling og læring, som finder sted hver dag, hele dagen. 

Du kan se alle materialer – herunder de tre nye hæfter – på emu.dk.

Inspirationsmateriale om alsidig udvikling (emu.dk) 

Inspirationsmateriale om Natur, udeliv og science (emu.dk)

Inspirationsmateriale om Social udvikling (emu.dk)