Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen har besluttet at udmønte 56,7 mio. kroner i 2020 til at løfte kvaliteten af erhvervsuddannelserne. Pengene er en del af de midler, der blev afsat i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Halvdelen af midlerne går til et generelt løft og uddeles til skolerne efter deres andel af de samlede tilskud, skolerne har fået i 2019. Den anden halvdel går til en særlig satsning på eux-uddannelsen, hvor skolerne bl.a. har oplevet særlige udfordringer med små hold. Disse midler fordeles på baggrund af hvor mange eux-elever, skolerne har.

Alle erhvervsskoler får således gavn af midlerne.

Med den her satsning styrker vi erhvervsuddannelsernes grundlæggende kvalitet. Når vi investerer i et generelt kvalitetsløft, giver vi skolerne mulighed for at sætte ind dér, hvor de ser det største behov

- Pernille Rosenkrantz-Thei

”Med den her satsning styrker vi erhvervsuddannelsernes grundlæggende kvalitet. Når vi investerer i et generelt kvalitetsløft, giver vi skolerne mulighed for at sætte ind dér, hvor de ser det største behov. For vi har tillid til, at skolerne har det lokale kendskab og kan prioritere midlerne bedst,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Aftalekredsen har desuden besluttet at videreføre særtilskuddet til små erhvervsskoler i tyndtbefolkede områder frem til 2022. Det sker ved at udmønte den afsatte økonomiske ramme til øget udbud af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder på ca. 10 mio. kroner om året, som var en del af den politiske aftale Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden. I 2020 betyder det, at de samme 12 små erhvervsskoler, som modtog et tilskud på cirka 800.000 kroner i 2019, også vil modtage det i 2020 (se boks). Fordelingen af de ca. 10 mio. kroner genberegnes hvert år.

”Med den her beslutning går vi ind og styrker skoler, der har relativt få elever, men som spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre gode muligheder for at tage en erhvervsuddannelse i hele landet. Det er en vigtig beslutning, som jeg er glad for, at der var enighed om i aftalekredsen,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Særtilskud til små erhvervsskoler i tyndt befolkede områder i 2020

Institutioner, der opfylder kriterierne om at modtage udkantstilskud og har under 450 årselever i 2018

 • SOSU Nykøbing F
 • Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
 • Handelsgymnasiet Vestfyn
 • Dalum Landbrugsskole
 • Tønder Handelsskole
 • Social- og Sundhedsskolen Syd
 • Grindsted Landbrugsskole
 • Erhvervsgymnasiet Grindsted
 • Varde Handelsskole og handelsgymnasium
 • Vejen Business College
 • Randers Social- og Sundhedsskole
 • Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg