Hop til indhold
Børne- og Undervisningsministeriets vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger for folkeskolens fag er blevet revideret. De nye læseplaner og undervisningsvejledninger afspejler, at bindingerne i Fælles Mål er løsnet, og at der nu er større råderum til lærernes tilrettelæggelse af undervisningen. 

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale om at reducere antallet af bindende mål i Fælles Mål. Aftalen betød, at de overordnede kompetencemål, for hvad eleverne skal kunne, fortsat er bindende, mens de underliggende færdigheds- og vidensmål er blevet vejledende.

Læseplaner og undervisningsvejledninger bygger blandt andet på anbefalingerne fra Rådgivningsgruppen for Fælles Mål. Rådgivningsgruppen blev nedsat i oktober 2017 og bestod af lærere, ledere, videnspersoner og repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, KL, Børne- og Kulturchefforeningen samt Skolelederforeningen. Rådgivningsgruppen havde til opgave at udarbejde anbefalinger til implementeringen af de nye rammer for Fælles Mål. Anbefalingerne blev offentliggjort den 20. juni 2018.

Den politiske aftale er tidligere blevet udmøntet i en ændring af folkeskoleloven samt ændringer af bekendtgørelserne om Fælles Mål og børnehaveklassen. Ændringerne trådte i kraft fra skoleåret 2018/19.