Hop til indhold

De to nye ASF-klasser er oprettet som følge af satspuljeaftalen for 2019. Her blev der afsat midler til at  oprette to nye ASF-klasser fra skoleåret 2019/20 – ud over de 11 ASF-klasser, der eksisterer i dag.

Elever i ASF-klasser gennemfører en ordinær gymnasial uddannelse, men undervises i særlige klasser, der er målrettet elevgruppen. Der er maksimalt 12 elever i den enkelte klasse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der forud for godkendelsen af de to nye ASF-klasser, har gennemført en udbudsrunde blandt de gymnasiale institutioner, modtog i alt 28 ansøgninger om udbud af de to nye klasser. Styrelsen har ud fra en række udmeldte kriterier, herunder geografisk spredning, udbudsbehov og viden om elevgrupper, vurderet ansøgningerne. Undervisningsministeren har på baggrund af  indstilling fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet besluttet at godkende Skive College (htx) og Københavns VUC (hf).

Med de to nye klasser er der nu i alt 13 ASF-klasser på landsplan.