Det er særligt deres egen indsats og motivation, som 41.000 elever på erhvervsuddannelserne lægger til grund for deres høje trivsel. Det viser den seneste trivselsmåling. Eleverne angiver høj trivsel på alle syv indikatorer i undersøgelsen.

Trivselsmålingen blev indført som led i erhvervsuddannelsesreformen, hvor et af målene er, at trivslen blandt elever skal blive bedre. Resultaterne fra dette skoleår er stort set på samme høje niveau som sidste år, hvilket viser, at den gode trivsel er forholdsvis stabil. På en skala fra 1-5 svarer eleverne i gennemsnit 4.

Siden første undersøgelse i 2015 har elever på hovedforløb, som har en praktikaftale med en virksomhed, angivet en bedre trivsel end hovedforløbselever i skolepraktik, jf. figur 1. I 2018 angiver elever i skolepraktik end højere trivsel end året før. Det er første gang siden den første obligatoriske måling i 2015.

Figur 1
Nyhed om elevtrivsel på erhvervsskolerne
Note: Figuren ser kun på elevernes trivsel i forbindelse med praktik. For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene inden for hver indikator, hvilket kaldes elevens score på den pågældende indikator. En elevs besvarelse indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring.

"Det er positivt, at både elevernes trivsel og virksomhedernes tilfredshed igen ligger højt og endda er steget på nogle parametre. Særligt godt er det, at trivslen blandt elever i skolepraktik for første gang er steget. Skolepraktikken skal være et stærkt alternativ til en uddannelsesaftale – både fagligt og i forhold til trivsel,” siger Merete Riisager

Det er ikke kun eleverne, der er glade. Virksomhedernes tilfredshed med de elever, som de har i praktik, og samarbejdet med skolerne om eleverne er steget i 2018. Virksomhedernes vurdering af elevernes motivation, deres praktiske færdigheder, og hvordan de indgår på arbejdspladsen, er særlig høj. Det viser den seneste undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed, jf. figur 2.

Figur 2

Figur 2: nyhed om elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

Anm.: For hver virksomhed beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmål inden for hver indikator, hvilket kaldes virksomhedens score på den pågældende indikator. En virksomheds besvarelse indgår kun i indikatoren, hvis virksomheden har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene.
Kilde: Styrelsen for It og Læring

Trivsel og tilfredshed

  • Både elevtrivselsmålingen og virksomhedstilfredshedsmålingen, følger op på erhvervsuddannelsesreformens mål 4 ”Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes”.
  • 2018-målingen er den fjerde elevtrivselsmåling og den tredje virksomhedstilfredshedsundersøgelse.
  • Elevtrivselsmålingen består af 33 spørgsmål til eleverne på erhvervsuddannelserne, plus otte ekstra spørgsmål til elever, der er i praktik i en virksomhed eller i skolepraktik.
    I virksomhedstilfredshedsundersøgelsen, svarer virksomhederne på 16 spørgsmål.
  • I 2018 besvarede 41.100 elever elevtrivselsmålingen og 8.600 virksomheder besvarede virksomhedstilfredshedsundersøgelsen.