Hop til indhold

Knap hver tredje gymnasium – 32 procent – anvender interaktive laboratorier i undervisningen. Det viser en ny analyse af brugen af interaktive laboratorier, der afdækker internationale erfaringer, muligheder og barrierer, de faglige behov, samt hvordan man bedst kan give flere elever mulighed for at arbejde med virtuelle og interaktive laboratorier i naturfagsundervisningen. De digitale værktøjer kan blandt andet være med til at understøtte naturfagsundervisningen som et supplement til det forhåndenværende udstyr og medvirke til  en mere varierende undervisning.

Analysen, der er lavet af Implement i forbindelse med regeringens naturvidenskabsstrategi, viser samtidig, at det kun er 7 procent af de adspurgte grundskoler og erhvervsskoler, der anvender interaktive laboratorier. 

De største barrierer er mangel på kendskab til produkter og muligheder samt manglende kompetencer til at inddrage interaktive laboratoriesimulationer i undervisningen. Tilsvarende er de vigtigste løftestænger for anvendelsen ledelsesfokus, integration af produkterne i de platforme, lærerne bruger, samt en sænkelse af barriererne for at komme i gang, herunder forslag til hvordan man kan inddrage simulationerne konkret i undervisningen.

Der er i forbindelse med analysen også udarbejdet et vidensnotat med et overblik over de vigtigste forskningsresultater. De tyder på, at veludviklede laboratoriesimulationer kan føre til øget læring, motivation, tro på egne evner og interesse for naturvidenskabelige fag. 

”Jeg ser gerne, at brugen af interaktive laboratorier i undervisningen bliver endnu mere udbredt, da det kan være et godt supplement til det fysiske udstyr. Derfor har jeg taget initiativ til at give alle elever i 8.-9. klasse og på ungdomsuddannelserne adgang til nogle af de mest avancerede virtuelle simulationer. Desuden skal der laves en materialepakke til emu.dk, så alle skoler får hjælp til at komme i gang, og der gennemføres et stort udviklingsprojekt, så vi kan få flere erfaringer med at bruge virtuelle laboratorier”, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Oversigt over initiativer:

  • Alle grundskoler (8.-10. klasse) og ungdomsuddannelser får gratis adgang til at bruge et udvalg af simulationer fra det danske firma Labster, der er verdensførende inden for virtuelle laboratorier. Adgangen gælder fra primo maj 2019 til juni 2020. Skolerne får nærmere informationer primo maj.
  • Der udvikles en VIDEN OM-pakke til emu.dk med hjælp og inspiration til at inddrage interaktive laboratorier i undervisningen. Den vil være klar ultimo juni 2019.
  • Der igangsættes et stort udviklingsprojekt med 10 grundskoler, 5 gymnasier og 5 erhvervsskoler, hvor der skal eksperimenteres med forskellige tekniske og didaktiske tilgange til at bruge interaktive laboratorier med henblik på opsamling af praksiserfaringer og læringsmæssige erfaringer, der løbende formidles til alle skoler. Projektet forventes igangsat juni 2019.