Hop til indhold

Hvordan kan man forenkle elevplanen, så dokumentationskravene begrænses, og grundlaget for kvalificeret dialog mellem skole og hjem bliver bedre?

En ny rådgivningsgruppe skal komme med anbefalinger om, hvordan elevplanen kan forenkles, så lærere og forældre oplever elevplanen som et simpelt og relevant redskab til at evaluere og følge elevernes faglige udvikling og trivsel.

”Evaluerings- og vurderingsredskaber skal give mening for elever, lærere og forældre, der skal bruge dem til dagligt. Særligt når vi fra Christiansborg stiller krav til skolerne om at bruge dem. Det må være ikke besværligt eller tage for lang tid at håndtere. Derfor er jeg glad for, at en række kompetente mennesker skal se på, hvordan elevplanen kan forenkles, planerne i udskolingen integreres og uddannelsesparathedsvurderingen justeres,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Rådgivningsgruppen skal også se på mulighederne for at integrere de forskellige planer, eleverne møder i 8. og 9. klasse. Udover elevplanen drejer det sig om uddannelsesparathedsvurderingen, uddannelsesplanen og studievalgsportfolioen.

Derfor nedsættes i efteråret 2019 yderligere en gruppe eksperter, som skal bidrage ind i rådgivningsgruppens arbejde. Deres anbefalinger skal blandt andet se på mulighederne for at integrere planerne i udskolingen og justere kravene til skolernes vurdering af, om eleverne er parate til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Forenkling af elevplanen

Folkeskoleforligskredsen besluttede som en del af aftalen ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole” fra januar 2019, at elevplanen skal forenkles, og at de eksisterende planer i udskolingen så vidt muligt skal integreres.

Erhvervsuddannelsesaftalekredsen besluttede med aftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” i november 2018, at der skal udarbejdes en række vurderinger og anbefalinger målrettet den nuværende uddannelsesparathedsvurdering, herunder hvordan og i hvilket omfang arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen og den forenklede elevplan kan sammentænkes i ét redskab