Undervisningsminister Merete Riisager har besluttet at forlænge ansøgningsfristen for ministeriets rammeforsøg om mere frihed til folkeskolerne. Beslutningen kommer, efter skoler og kommuner har givet udtryk for, at det bliver vanskeligt at nå at aflevere en ansøgning inden for den oprindelige frist den 10. maj.

I begyndelsen af marts lancerede Undervisningsministeriet et rammeforsøg med mere frihed til folkeskolerne. Forsøget skal give forældre, medarbejdere og elever på deltagende folkeskoler bedre muligheder for at undgå unødigt bureaukrati og i stedet indrette skolen pædagogisk og indholdsmæssigt efter lokale ønsker og behov. Der er mulighed for, at op mod 75 skoler kan deltage i forsøget, der løber over fire skoleår med start fra skoleåret 2019/20.

Forsøget skal give folkeskoler friere tøjler fra statslige bindinger og opfordrer kommunerne til at løsne op for kommunale bindinger for de folkeskoler, der ønsker at være med i forsøget. Frihedsgraderne kan bruges på alt fra anderledes tilrettelæggelse af skoledagen, udarbejdelse af lokale læseplaner og sammensætning af skolebestyrelsen. Det er op til de deltagende skoler og kommuner at vælge, hvilke frihedsgrader de ønsker at forsøge sig med, ud fra en liste med muligheder for fravigelser fra folkeskoleloven og kommunale bindinger.

Når skoler skal udvælges til forsøget, vil der blandt andet blive lagt vægt på, i hvor høj grad også kommunalbestyrelsen giver skolen frihed fra kommunale bindinger som en del af forsøget. Samtidig er det en forudsætning, at de midler, der eventuelt frigøres som led i forsøget, bliver på den enkelte skole.