Hop til indhold

Med et nyt udvekslingsprogram mellem Danmark og Spanien og videreførelsen af udvekslingsprogrammet mellem Danmark og Frankrig får danske gymnasieelever nu mulighed for at komme på et udvekslingsophold i skoleåret 2019-2020. Udvekslingsprogrammerne skal give eleverne både sproglig og kulturel indsigt og gøre dem klogere på samfundet i det land, de beskæftiger sig med. Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner er inviteret til at søge om at deltage i udvekslingsprogrammerne.

”Sprog er nøglen til at forstå et lands kultur. Det øger begejstringen for at lære sprog at møde jævnaldrende, der taler det sprog og opleve deres hverdag både i gymnasiet og i deres hjem. Vi skal inspirere flere danske børn og unge til at lære mere end ét fremmedsprog. Jeg håber, at mange skoler vil gribe muligheden for at sende deres elever afsted til Spanien eller Frankrig,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Udvekslingsprogrammerne giver omkring 30 skoler mulighed for at tage på en udvekslingstur til enten Frankrig eller Spanien. Skolerne kan søge om støtte til enten at sende en gruppe fransk- eller spanskelever på et kort udvekslingsophold af omkring 10 dages varighed, eller de kan søge om støtte til at sende en gruppe fransk- eller spanskelever på et længerevarende ophold i tre til fire uger. Som en del af udvekslingen får man tildelt et partnergymnasium, der vil være vært for besøget, og eleverne vil blive indkvarteret privat. Undervisningsministeriet støtter med tilskud til dækning af rejse- og opholdsudgifter.

Udvekslingsprogrammerne er en opfølgning på de bilaterale samarbejdsaftaler, som undervisningsminister Merete Riisager har indgået med sin franske ministerkollega Jean-Michel Blanquer i marts 2018 og med sin spanske ministerkollega María Isabel Celaá Diéguez i november 2018. Aftalerne skal styrke det sproglige og uddannelsesmæssige samarbejde mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Aftalerne er et konkret bidrag til regeringens sprogstrategi, som blev lanceret i november 2017. En tilsvarende aftale med Tyskland er i støbeskeen.

Fakta

  • Som noget nyt vil Det Nationale Center for Fremmedsprog bistå ministeriet i forbindelse med udvekslingsprogrammerne.
  • Der vil være ansøgningsfrist til at deltage i udvekslingen den 14. maj 2019. Ansøgningsskemaer, vejledninger m.m. vil være tilgængelige medio april under puljeoversigten på uvm.dk og vil også kunne tilgås på Det Nationale Center for Fremmedsprogs hjemmeside www.ncff.dk.
  • Spørgsmål til udvekslingsprogrammerne kan rettes til projektkoordinator Søren Nørrelund-Madsen, Det Nationale Center for Fremmedsprog, telefon 3143 4820, e-mail: ncffudveksling@hum.ku.dk.