Hop til indhold

Regeringens naturvidenskabsstrategi fra marts 2018 sætter et højt ambitionsniveau for kommende generationers viden om naturfag. Som led i strategien nedsætter undervisningsministeren nu Ekspertgruppen for Naturvidenskabens ABC. Gruppen består primært af naturvidenskabelige eksperter fra universiteterne, der i dialog med lærere, skoleledelser og andre fagpersoner skal give et bud på sammensætningen af det faglige indhold i naturfagene på de forskellige uddannelsestrin, som undervisere henter inspiration i, når de tilrettelæggelser undervisning og materialevalg.

Ekspertgruppen skal udarbejde ABC’en med udgangspunkt i de bærende naturvidenskabelige principper, eksempelvis at vores solsystem er en meget lille del af af de milliarder af galakser, der findes i universet. Det skal være fundamentet for, at eleverne over tid får den dybe forståelse for naturfagene.

”Børn og unge skal have indsigt i naturvidenskabelige opfindelser og landvindinger. De skal forstå de bærende naturvidenskabelige principper, høre om pionerer som Darwin, Einstein og danske Inge Lehmann og forstå vigtigheden af deres arbejde. Det er en del af almendannelsen, men også en vej til, at flere unge får lyst til selv at udforske ny viden og dygtiggøre sig inden for naturvidenskab. Jeg glæder mig til at følge arbejdet med Naturvidenskabens ABC og ikke mindst se, hvordan den kan give inspiration til undervisningen,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

I april 2019 skal ekspertgruppen aflevere anbefalinger til ABC’en på grundskoleområdet og til december 2019 en samlet Naturvidenskabens ABC, der kan skabe en rød tråd i naturfagsundervisningen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Ekspertgruppens arbejde ledes af Anja C. Andersen, astrofysiker og professor i offentlighedens forståelse for videnskaben på Københavns Universitet.

”Vi skal alle kunne forholde os til den naturvidenskab, der omgiver os. Det er vigtigt at børn og unge i en tidlig alder får en generel indsigt i og begejstring for naturvidenskaben. Naturvidenskab forandrer verden, og vores viden forandrer sig hele tiden. Naturvidenskab giver viden og forståelse, som kan være med til at løfte barren for politiske debatter og beslutninger. Vi skal bygge videre på vores lange tradition i Danmark for eksperimentel naturvidenskab. Derfor jeg glæder mig meget til arbejdet og samarbejdet med andre gode fagfolk,” siger Anja C. Andersen, formand for ekspertgruppen. 

Naturfaglig viden og dannelse i folkeskolen er generelt en vigtig prioritet for regeringen. Derfor har regeringen også med udspillet ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – Justeringer af folkeskolereformen” foreslået, at eleverne i folkeskolen skal have flere fagtimer til at dyrke og styrke deres faglighed inden for naturfag.