Hop til indhold

I april 2017 lancerede regeringen en skolepulje med 500 millioner kroner, der over tre år skal udbetales til skoler, der hæver det faglige niveau i dansk og matematik i 9. klasse. Karaktererne for skolepuljens første år er nu opgjort. Opgørelsen viser, at 63 af de i alt 104 skoler i puljen har opfyldt kravene, og de får derfor udbetalt 1,3-1,5 millioner kroner senere i år. Penge, som skolerne kan bruge, som de vil.

”Dansk og matematik er en forudsætning for at lære skolens andre fag og en forudsætning for at forstå verden. Hvis ikke man kan læse, regne og skrive på et rimeligt niveau, er der mange ting, der bliver vanskelige - både i uddannelse og i livet. Derfor ønskede regeringen med skolepuljen at stille skarpt på netop denne del af skoleledelsernes ansvar på skoler, hvor for mange elever ikke opnår tilstrækkelige kundskaber og færdigheder i dansk og matematik. Jeg er meget glad for, at så mange skoler og elever er lykkedes med at løfte det faglige niveau. Det er en stor succes for de mange børn, der nu forlader folkeskolen bedre rustet til livet,” siger Merete Riisager.

Jeg er meget glad for, at så mange skoler og elever er lykkedes med at løfte det faglige niveau. Det er en stor succes for de mange børn, der nu forlader folkeskolen bedre rustet til livet.

- Undervisningsminister Merete Riisager

For at få del i puljen skal skolerne i hvert af skolepuljens tre år reducere andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik, med fem procentpoint. I gennemsnit har de 63 skoler sænket andelen af elever på det niveau med knap 14 procentpoint i forhold til skolepuljens udgangspunkt. Det svarer til, at skolerne har løftet mere end 400 elever.

Alle 104 skoler, der deltager i skolepuljen, vil i de kommende dage modtage et brev med deres resultater. 

Næste opgørelse af skolepuljen finder sted i september 2019, hvor skolerne skal have reduceret antallet af elever med under 4 i dansk og matematik med 10 procentpoint i forhold til skolernes udgangspunkt.

Se resultaterne for alle 104 skoler, der deltager i skolepuljen (pdf)

Læs mere om regeringens skolepulje

* Antallet af skoler, der får penge fra skolepuljen, er opjusteret fra 61 til 62, efter en skole har gjort Undervisningsministeriet opmærksom på en fejl i skolens karakterindberetning. 
** Nyheden er opdateret d. 16. januar 2019 efter, at indberetningen af sygeprøver, der havde frist 11. januar 2019, har ført til, at en ekstra skole har opfyldt betingelserne for at få en præmie ifm. skolepuljens første år.