Som del af den politiske aftale om at styrke praksisfagligheden i folkeskolen skal gennemføres et udviklingsprojekt i skoleårene 2018/19 og 2019/20, der skal styrke samarbejdet mellem folkeskoler og erhvervsskoler om at få mere praksisfaglighed ind i udskolingen.

Folkeskoler og erhvervsskoler kan nu søge om at deltage i projektet. I projektet skal folkeskoler og erhvervsskoler samarbejde i arbejdsgrupper om at udvikle og afprøve praksisfaglige undervisningsforløb og bidrage til at udvikle inspirationsmaterialer til lærerne, som kan anvendes på alle landets skoler. Forskere og ministeriets læringskonsulenter bliver også tilknyttet samarbejdet. 

Arbejdet tager udgangspunkt i, hvordan der arbejdes med elevernes praktiske færdigheder og kreativitet, arbejdskendskab, værkstedsfærdigheder, færdigheder i at skifte perspektiv mellem del og helhed samt færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis. Arbejdet skal understøtte lærernes systematiske arbejde med elevernes praksisfaglige kompetencer og herved bidrage til arbejdet med den nye praksisfaglige dimension i uddannelsesparathedsvurderingen.    

”Der er bred politisk enighed om, at elever i folkeskolens ældste klasser både skal møde boglige og praktiske udfordringer i undervisningen. I dag halter vi desværre bagefter, når det gælder fx konstruktion, teknik, design og service, og det skal det nye projekt være med til at rette op på. Derfor håber jeg, at mange skoler har lyst til at være med, så der kan blive udviklet og afprøvet konkrete forløb til at styrke disse elementer i undervisningen, som andre skoler kan blive inspireret af,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Projektet skal styrke de indsatser, som i forvejen er i gang, og kickstarte arbejdet med at gøre de praksisfaglige elementer til en mere integreret og synlig del undervisningen og af elevernes skoledag.

Ca. 35 skoler vil blive udvalgt til at deltage i projektet. I udvælgelsen vil blive lagt vægt på, at skolerne i forvejen arbejder med den praksisfaglige dimension i udskolingen, så der bygges videre på de eksisterende erfaringer på skolerne.

Deadline for ansøgning er den 10. oktober 2018 (Ansøgningsfristen er forlænget til onsdag den 24. oktober 2018).

Yderligere information om udviklingsprojektet kan læses i vejledningen.