Hop til indhold

Forsøg med friinstitutioner, frikommuner og selvstyrende skoler. Og frihedspakker til de frie grundskoler, erhvervsuddanneler og gymnasiale uddannelser. Det er tiltagene på undervisningsområdet i regeringens nye afbureaukratiseringsreform. 

”Skolerne skal have mest mulig tid til deres kerneopgave: At arbejde med børn og unges faglighed, kundskaber og dannelse. Samtidig skal vi gøre plads til en større mangfoldighed i vores skoletilbud, så elever og forældre kan vælge en skole ikke bare med et højt fagligt niveau, men også med værdier eller særlige prioriteter, der matcher de forskellige familier,” siger Merete Riisager. 

Med afbureaukratiseringsreformen foreslår regeringen et forsøg med friinstitutioner, som skal give den enkelte institution mere frihed til at tilrettelægge og styrke kvaliteten i undervisningen. Forsøget giver også mere frihed til at sammensætte bestyrelserne på institutionerne og ansættelse af øverste leder. 25 offentlige gymnasier, VUC’er, private gymnasier og erhvervsskoler inviteres til en prøveperiode på tre til fire år. 

Nu sætter vi handling bag ordene og giver 25 institutioner muligheden for drive skole i friere rammer og med færre krav.

- Merete Riisager

”Jeg har stor tiltro til lederne og de ansatte på landets uddannelsesinstitutioner, der jo kender deres skoler og derfor ofte bedst ved, hvordan de drives optimalt. Nu sætter vi handling bag ordene og giver 25 institutioner muligheden for drive skole i friere rammer og med færre krav. Jeg håber og tror, at institutionerne vil gribe muligheden og vise, at forsøget fortjener at blive udbredt og gjort permanent,” siger Merete Riisager. 

Med reformen får Danmark også en helt ny skoleform, selvstyrende skoler, der er kommunalt forankret som folkeskoler, men har større frihedsgrader, som det er kendt fra frie grundskoler. Selvstyrende skoler afprøves i første omgang som et forsøg over ti år. 

Reformen indeholder også frihedspakker, der giver frie grundskoler mere liberale rammer for ledelse, så skolerne kan koncentrere flere ressourcer på faglighed og pædagogik og mindre tid på administration. 

En anden frihedspakke gør det blandt andet muligt for gymnasier at oprette lokale udbud af erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser. Det vil give eleverne flere lokale uddannelser at vælge mellem.

Initiativerne i afbureaukratiseringsreformen skal nu forhandles politisk. De første ændringer ventes at træde i kraft fra næste skoleår.