I foråret 2018 blev trivselsmålingen for gymnasierne aflyst for at se nærmere på spørgsmålene i trivselsmålingen. Undervisningsministeriet har i samarbejde med interessenter på gymnasieområdet justeret spørgerammen for at sikre, at spørgsmålene har tættere sammenhæng til det enkelte gymnasiums arbejde med elevernes trivsel. Derfor er spørgerammen reduceret med otte spørgsmål til i alt 51, mens en række andre spørgsmål har ændret formulering. 

”Jeg mener grundlæggende, at vi kun skal spørge eleverne om de ting, som er nødvendige for at skabe god trivsel på gymnasierne. Derfor har vi set spørgsmålene efter i sømmene sammen med hele gymnasiesektoren og er nået frem til en balanceret spørgeramme til målingen. Det er vigtigt, at både sektoren og jeg kan stå inde for den nationale trivselsmåling, som nu sættes i gang,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

 

Jeg mener grundlæggende, at vi kun skal spørge eleverne om de ting, som er nødvendige for at skabe god trivsel på gymnasierne.

- Undervisningsminister Merete Riisager

Spørgerammen er meldt ud til gymnasierne, så de kan gennemføre målingen frem mod årsskiftet. Undervisningsministeriet har sammen med spørgerammen offentliggjort en række vejledninger til dataindsamling og databehandling. Vejledningerne skal blandt andet sikre, at gymnasierne behandler de indsamlede data korrekt, og at eleverne bliver informeret om formålet og rammerne for trivselsmålingen. Resultaterne af trivselsmålingerne forventes at blive offentliggjort foråret 2019. 

Se spørgerammen og vejledningerne