Hop til indhold

Med afsæt i Rådgivningsgruppen for Fælles Måls anbefalinger ønsker Undervisningsministeriet sammen med DLF, KL, Skolelederforeningen og BKF at skabe opmærksomhed om kommunernes og skolernes øgede råderum og større lokal frihed i arbejdet med Fælles Mål.

Vi ønsker at starte en dialog om, hvad de ændrede bindinger i Fælles Mål kan betyde lokalt, så tilrettelæggelsen af undervisningen afspejler intentionerne med de nye rammer i Fælles Mål og samtidig er meningsgivende i en lokal kontekst.

Dialogmøderne afholdes fem forskellige steder i landet:

København: Mandag den 12. november 2018 kl. 14.00-17.00.

Odense: Torsdag den 29. november 2018 kl. 14.00-17.00

Sorø: Onsdag den 5. december 2018 kl. 13.00-16.00. 

Aalborg: Tirsdag den 11. december 2018 kl. 14.00-17.00.

Aarhus: Onsdag den 19. december 2018 kl. 13.00-16.00.

Invitation og tilmelding (pdf)

Baggrunden for dialogmøderne

Folkeskoleforligskredsen blev i juni 2017 enige om at løsne bindingerne i Fælles Mål og gøre de mange færdigheds- og vidensmål vejledende. Som et led heri nedsatte undervisningsminister Merete Riisager en rådgivningsgruppe, der skulle komme med anbefalinger til ministeriets vejledningsmateriale om Fælles Mål, og den 20. juni 2018 offentliggjorde Rådgivningsgruppen sine anbefalinger i form af fem pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen.