Hop til indhold

Kun 12 procent af 271 adspurgte skoler svarer i en ny rundspørge, at de ikke har en mobilpolitik for dette skoleår. Undersøgelsen dækker både grundskoler og ungdomsuddannelser. Højeste andel skoler med en mobilpolitik findes blandt fri- og privatskolerne, hvor kun 2 procent af 41 skoler ikke har en mobilpolitik. Erhvervsskoler uden erhvervsgymnasium ligger med 60 procent uden en mobilpolitik lavest, men her indgår kun besvarelser fra ti institutioner.

Undervisningsminister Merete Riisager glæder sig over, at så mange skoler har en mobilpolitik, men opfordrer til ikke at lade arbejdet med sunde mobilvaner stoppe der.

”Det skal være ledere og lærere, der sætter rammerne for mobiltelefoner på skolerne. Derfor er det positivt, at så mange skoler har taget ansvaret på sig og lavet retningslinjer for mobiltelefonernes plads i skolen. Undervisningen skal foregå i et roligt læringsrum, hvor det handler om fagligt indhold – ikke Instagram og Snapchat,” siger Merete Riisager.

Undersøgelsen viser også, at 23 procent af folkeskolerne, der medvirker i undersøgelsen, har en politik om at indsamle elevernes mobiltelefoner om morgenen. På tværs af ungdomsuddannelserne er det ikke en udbredt praksis.

Undersøgelsen indikerer, at der på mange skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner bliver taget stilling til, hvordan mobiltelefoner bruges i en undervisningssammenhæng. Den indeholder dog ikke noget om, hvilken viden og hvilke værktøjer sektoren efterspørger i forhold til arbejdet med at opstille fornuftige rammer.

Det skal være ledere og lærere, der sætter rammerne for mobiltelefoner på skolerne.

- Merete Riisager

Derfor vil Undervisningsministeriet nu gå i dialog med sektoren for at afdække behovene. Dialogen skal bidrage til, at ministeriet blive klogere på sektorens behov med henblik på at understøtte det lokale arbejde med problemer med, at elever bruger mobiltelefoner på ikke-skolerelaterede ting. Ministeriet vil derudover udarbejde en videnspakke, som sammenfatter relevant forskning om konsekvenser ved brug af mobiltelefoner og social medier, for eksempel i forhold til koncentrationsevne og indlæring.

Undersøgelsen af institutionernes mobilpolitikker kommer, efter en analyse i august viste, at næsten halvdelen af de unge på ungdomsuddannelserne og hver femte elev i grundskolen bruger deres mobiltelefoner eller computer i timerne til ikke-skolerelaterede ting.