Hop til indhold

I marts 2018 afsluttede dialogforum for demokratisk dannelse deres arbejde ved at fremlægge gruppens anbefalinger til, hvordan den demokratiske dannelse på ungdomsuddannelserne kan styrkes. Nu har ministeren med anbefalingerne i hånden og efter inddragelse af sektoren besluttet, hvilke konkrete initiativer hun ønsker at sætte gang i.

Der er et stort behov for at genopfinde og genfortælle den kulturelle arv, der gør demokratiet muligt

- Merete Riisager

Undervisningsministeren vil nedsætte en ny rådgivningsgruppe, som skal styrke arbejdet med demokratisk dannelse og arbejde for, at emnet forbliver en del af den undervisningspolitiske dagsorden. Gruppen forventes blandt andet at bestå af personer fra det oprindelige dialogforum og debattører. Sognepræst, ph.d., Kathrine Lilleør bliver formand for rådgivningsgruppen.

”Demokrati er hele fundamentet under vores samfund, og det er en måde at leve på - og leve på sammen. Det handler om ytringsfrihed, respekten for det enkelte menneske og retten til at kritisere religion. Hver generation skal videreføre demokratiet. Det kræver, at de kender og forstår de rettigheder og værdier, som demokratiet hviler på. Der er et stort behov for at genopfinde og genfortælle den kulturelle arv, der gør demokratiet muligt. Det skal rådgivningsgruppen hjælpe med,” siger Merete Riisager.

Rådgivningsgruppen skal blandt andet skabe synlighed, tydelighed og accept af de frihedsrettigheder, der ligger i grundloven og i den vestlige frihedstradition. Det kan blandt andet gøres ved at rådgive undervisningsministeren om, hvordan ungdomsuddannelsernes arbejde med demokratisk dannelse kan styrkes. Rådgivningsgruppen vil som udgangspunkt mødes to gange årligt.

”Det er et vigtigt initiativ, som jeg glæder mig til at medvirke til at fremme. Der er både overordnede og meget konkrete udfordringer i ungdomsuddannelsernes dagligdag, som ministeren med rådgivningsgruppen adresserer. Der er ingen, der siger, at alle skal det samme, men jeg forestiller mig, at vi i rådgivningsgruppen som et form for Etisk Råd for ungdomsuddannelserne byder på forskellige synspunkter og argumenter, så vi med erfaring og faglighed kan inspirere såvel ministeren, ungdomsuddannelserne, demokratiske beslutningstagere samt befolkningen som helhed,” siger Kathrine Lilleør, formand for rådgivningsgruppen.  

Derudover vil ledere og lærere på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne blive inviteret til en konference, som skal kickstarte et mere fokuseret arbejde med demokratisk dannelse på de enkelte institutioner. Og så vil der blive udarbejdet undervisnings- og vejledningsmateriale, som skal være differentieret og målrettet de forskellige typer af ungdomsuddannelser og de forskellige fag.

Ydermere startes en dialog med andre lande for at blive klogere på deres håndtering af demokratisk dannelse, og endelig vil undervisningsministeren sende en opfordring til alle ungdomsuddannelsesinstitutionerne om at handle på udvalgte af dialogforummets anbefalinger. Det drejer sig for eksempel om at:

  • indarbejde regler om demokratisk adfærd og medborgerskab i studie- og ordensreglerne.
  • arbejde med at skabe tydelighed om deres værdier.
  • arbejde på at skabe respekt og tolerance for det enkelte individ gennem mangfoldige og inkluderende fællesskaber.