Hop til indhold

Et af initiativerne i regeringens nationale naturvidenskabsstrategi fra marts 2018 var at give naturfaglige lærere i grundskolen mulighed for at tage en kandidatuddannelse, der tager udgangspunkt i den nyeste forskning inden for naturvidenskab samt naturfagenes didaktik. Nu er den nye uddannelse et skridt nærmere. 

Et konsortium, som består af Københavns Universitet i spidsen sammen med fire andre danske universiteter og seks professionshøjskoler, har søgt om midler til at udvikle og starte den nye kandidatuddannelse. De har nu fået godkendt deres ansøgning og går i gang med arbejdet. 

”Med den nye kandidatuddannelse kan eleverne i folkeskolen få endnu dygtigere naturfagslærere i grundskolen. De skal være med til at tænde elevernes naturlige nysgerrighed og øge deres motivation for at undersøge og blive klogere på naturvidenskabelige spørgsmål. Derfor er jeg meget glad for den brede opbakning og samarbejde blandt forsknings- og vidensmiljøerne til initiativet. Det tegner til at blive rigtig godt,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Som led i projektet vil konsortiet lave en nærmere analyse af det konkrete behov i uddannelsen og derefter designe en ny kandidatuddannelse med kurser målrettet naturfags- og matematiklærere i grundskolen. Målet er, at kandidatuddannelsen kan udbydes med studiestart fra 2020. 

Formålet med at udvikle og opstarte en kandidatuddannelse for naturfags- og matematiklærere i grundskolen er at styrke feltet omkring undervisning i naturfag og matematik ved at uddanne højkvalificerede kandidater, der har muligheden for at blive fremtidens nøgle- og ressourcepersoner i de lokale naturfaglige læringsfællesskaber.

Konsortiet består af følgende partnere: 

 • Københavns Universitet (KU)
 • Syddansk Universitet (SDU)
 • Aarhus Universitet (AU)
 • Aalborg Universitet (AAU)
 • Roskilde Universitet (RUC)
 • Danske Professionshøjskoler (DPH)

Desuden indgår følgende professionshøjskoler i arbejdet

 • University College VIA
 • University College Nord
 • University College Syd
 • University College Lillebælt
 • Københavns Professionshøjskole
 • Professionshøjskolen Absalon