Hop til indhold

I 2017 blev det lovpligtigt for alle grundskoler og ungdomsuddannelser at udarbejde en antimobbestrategi som en del af skolens værdiregelsæt. Nye tal fra en stikprøveundersøgelse viser, at langt de fleste adspurgte skoler og uddannelsessteder her et år senere lever op til det krav.

Tallene er indsamlet via et spørgeskema, som er udarbejdet af VIA University College i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det er udsendt til 511 grundskoler og ungdomsuddannelser.

Andel af skoler med en antimobbestrategi

Årstal Titel
Folkeskoler 95,9 %
Frie og private grundskoler 93,0 %
STX gymnasier 94,4 %
Erhvervsskoler med eller uden erhvervsgymnasieuddannelser 82,5 %
Specialskoler 83,3 %

Oversigten angiver skoler, der har svaret ja til: Har I en antimobbestrategi på jeres skole eller uddannelsesinstitution? Fordelt på skoletyper.

Blandt de adspurgte skoler, der ikke har en antimobbestrategi, er årsagen i overvejende grad, at de er i gang med at udarbejde en strategi, som ikke er færdig endnu.

Langt de fleste af de adspurgte skoler (67,9 %) angiver, at de ikke er stødt på udfordringer undervejs i arbejdet med en antimobbestrategi. Nogle skoler (15,5 %) svarer dog, at de mangler viden om mobning, herunder digital mobning, samt retningslinjer for og vejledning om, hvad en antimobbestrategi skal indeholde.

Ny mobbeforskning peger på, at forebyggelse og bekæmpelse af mobning først og fremmest må ske gennem skolens kerneopgave. Det vil sige, at det er gennem undervisning og klasseledelse, at skolen kan skabe et godt og trygt undervisningsmiljø, som kan modvirke mobning. Men kun en fjerdedel (26,5 %) af de adspurgte ledere svarer, at deres antimobbestrategi indeholder en forståelse af, at didaktikken i undervisningen spiller en vigtig rolle for, om mobning finder sted.

For at understøtte skolernes arbejde med at forebygge og håndtere mobning, har Undervisningsministeriet igangsat en række initiativer. Blandt andet har Danske Professionshøjskoler udviklet et læringsmateriale til at styrke ledelsen og de professionelles kompetencer til at arbejde med mobning i dagtilbud, grundskoler og på ungdomsuddannelser.

Læringsmaterialet tilbyder ledelse og fagpersonale viden om mobning samt metoder og redskaber til at forstå og analysere undervisningsmiljøet og børnefællesskaberne. Materialet tager afsæt i nyeste forskning og klæder ledelse og fagpersoner på til at planlægge, gennemføre og evaluere lokalt tilpassede indsatser for at forebygge og stoppe mobning.