Hop til indhold

I fire år har den satspuljefinansierede enhed Brug for alle unge (BFAU) samarbejdet med 24 af landets 60 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) om at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge. Det vil sige unge med forskellig faglige, personlige eller sociale udfordringer. Samarbejdet mellem BFAU og UU har resulteret i 24 forskellige projekter, der alle er udsprunget af lokalt oplevede udfordringer og behov. BFAU’s arbejde er nu blevet evalueret.

Styrkede kompetencer hos de unge

Evalueringen viser, at indsatserne har bidraget til at styrke de unges oplevelse af egne personlige, faglige og sociale kompetencer. De unge har fået en stærkere relation til UU-vejlederne, og det giver større tillid og tryghed blandt de unge. Samtidig oplever de unge større bevidsthed om deres ressourcer og styrker, hvilket bidrager til en højere og mere fokuseret deltagelse i undervisningen.

Stærkere samarbejdsrelationer

UU-vejlederene oplever, at deres vejledning af ikke-uddannelsesparate unge er blevet mere kvalificeret. Gennem samarbejdet med BFAU har UU-vejlederne reflekteret over deres egen praksis og fået sat begreber på deres metoder og tilgange. Evalueringen viser også, at UU-vejlederne er blevet mere bevidste om deres egne kompetencer og har fået en mere tydelig professionel rolle over for eksterne samarbejdspartnere.  

Inspiration til det fremadrettede arbejde i den kommunale ungeindsats

Det tværfaglige og helhedsorienterede samarbejde står centralt i relation til den sammenhængende kommunale ungeindsats, der fra den 1. august 2019 skal varetage UU’s opgave med at vejlede unge under 25 år om uddannelse- og jobmuligheder. Erfaringerne fra BFAU’s indsats og evalueringsrapporten kan direkte bruges som inspiration. Evalueringen indeholder for eksempel otte anbefalinger til arbejdet med ikke-uddannelsesparate unge samt konkrete erfaringer, udfordringer og anbefalinger fra de 24 projekter.

Du kan finde evalueringen på www.bfau.dk eller emu.dk. Her kan du også downloade publikationsserien Praksis & Perspektiv, der formidler erfaringerne fra arbejdet i BFAU.