Da undervisningsministeren stiftede FGU-institutionerne den 19. september 2018, blev der lagt vægt på at sikre en god balance blandt medlemmerne i de nye FGU-bestyrelser, så ingen part alene kan have flertal i de første bestyrelser. 

For dækningsområder med mindst syv kommuner har det betydet, at ikke alle kommunalbestyrelser fik mulighed for at udpege et medlem til FGU-institutionernes første bestyrelser. Som en midlertidig løsning er partierne bag FGU-aftalen nu blevet enige om at give de kommuner, der ikke har udpeget et medlem til de første bestyrelser, mulighed for at vælge en observatør. 

Ved en kommende lovændring vil aftalepartierne også indføre en bestemmelse om, at de første FGU-bestyrelser skal udvide antallet af medlemmer i den efterfølgende bestyrelse. Det betyder, alle kommunalbestyrelserne i dækningsområder med mindst syv kommuner også vil kunne udpege et stemmeberettiget medlem til bestyrelsen. Bestyrelserne vil fortsat kunne sammensættes uden at nogen automatisk udgør et flertal. 

”Vi har lyttet til kommunerne og gør det nu muligt for alle landets kommuner at komme med i FGU-bestyrelserne. Vi har i aftalekredsen drøftet, hvordan rammerne om bestyrelsernes arbejde tydeligere kan understøtte et bredt og engageret samarbejde. Det synes jeg, vi er lykkedes med gennem de her ændringer,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Udover udvidelsen af bestyrelserne er aftalepartierne enige om, at de vigtigste beslutninger i FGU-institutionerne i højere grad skal gennemføres med et kvalificeret flertal. Det sker for at sikre en bred opbakning til store beslutninger som for eksempel vedtægtsændringer, køb, salg og pantsætning af ejendomme, beslutninger om institutionens faglige temaer (værksteder), udbudsplacering (skoler) og budgetfastsættelse. Ændringerne vil blive gennemført ved bekendtgørelsesændringer og vil omfatte både de første og de efterfølgende bestyrelser.

Der er uddannelsesstart på FGU-institutionerne i august 2019.