Med erhvervsuddannelsesreformen blev det besluttet, at der skal laves en årlig tilfredshedsmåling af praktikvirksomhedernes opfattelse af deres elever og samarbejdet med erhvervsskolerne. Sidste år blev den første måling gennemført.

Resultaterne fra den anden tilfredshedsmåling viser, at virksomhederne fortsat er tilfredse med både elever og skolesamarbejde. På en skala fra et til ti lander virksomhedernes svar i gennemsnit på 7,5. Det er samme niveau som sidste år. Virksomhederne er mest positive over for oplevelsen af eleverne, hvor svarene er 8,1 på ti-skalaen, mens samarbejdet med erhvervsskolen får 7,2. Virksomhedernes vurdering af eleverne er særlig høj, når det gælder elevernes motivation, deres praktiske færdigheder, og hvordan de indgår på arbejdspladsen.

”Praktik i virksomhederne udgør en væsentlig del af en erhvervsuddannelse, og derfor er det naturligvis vigtigt, at virksomhederne er tilfredse med deres elever. Forhåbentlig kan det være en opfordring til virksomheder til at tage en elev eller to mere i praktik, når nu størstedelen af virksomhederne er tilfredse med elevernes færdigheder og motivation,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 
Målingen viser også, at større virksomheder er mere tilfredse end mindre virksomheder. Knap halvdelen af virksomhederne med flere end 200 medarbejdere placerer sig i intervallet fra otte til ti. Det er især virksomheder, som har elever fra uddannelser inden for kontor, handel og forretningsservice, som tilkendegiver stor tilfredshed med deres elever.

Tilfredshedsmåling

  • Virksomhedstilfredshedsmålingen indgår som et af de fire klare mål i erhvervsuddannelsesreformen.
  • 2017-målingen er den anden måling af virksomhedstrivslen. Svarene er indhentet af erhvervsskolerne, fra virksomheder der har haft elever i praktik.
  • Praktikvirksomheder er i løbet af 2017 blevet bedt om at besvare et spørgeskema om deres tilfredshed med oplevelsen af deres elever og samarbejdet med skolerne.
  • 2017-målingen er baseret på 9.127 besvarelser fra praktikvirksomheder. I hele 2017 var der cirka 43.000 samarbejdsrelationer mellem virksomheder og erhvervsskoler. Svarprocenten er dermed 22 procent.