En ny rapport fra DCUM undersøger, hvordan Norge og Sverige arbejder med at sikre et godt indeklima på deres skoler. Erfaringerne fra de to nabolande sammenlignes med den danske indsats for at pege på, hvad Danmark kan lære af de gode eksempler. 

Tidligere undersøgelser viser, at der er bedre luftkvalitet (målt i CO2) på procentvis flere norske og svenske skoler end danske. Men den nye undersøgelse viser, at det ikke er forskelle i dansk, svensk og norsk lovgivning, der er årsag til forskellene i luftkvaliteten på skolerne. Derimod er der forskel på den opmærksomhed, som indeklimaproblematikken har i de tre lande. 

I Norge og Sverige er der større national og kommunal opmærksomhed på betydningen af godt indeklima, og der samarbejdes bredt på tværs af kommuner, interesseorganisationer, praktikere og elever om at forbedre indeklimaet i skolerne. Derfor er det vurderingen i undersøgelsen, at godt indeklima især sikres ved at skabe opmærksomhed om området og samarbejde bedre på tværs af sektorer.

Derudover viser undersøgelsen også, at de to lande er bedre til at finde og fremhæve løsninger, som skoler nemt kan tage til sig, uden at det er forbundet med store omkostninger. 

På baggrund af rapporten er der udviklet et inspirationsmateriale til kommuner og skoler.

Fakta

Undersøgelsen ”Indeklima i skoler – undersøgelse af indeklima i Norden” er udarbejdet af Dansk center for undervisningsmiljø (DCUM) på vegne af Undervisningsministeriet og har til formål at undersøge: 

  • Hvordan man fra centralt hold i Norge og Sverige understøtter sikringen af et godt indeklima i skolerne?
  • Hvilke initiativer igangsat på de norske og svenske skoler opnår gode resultater i forhold til indeklima og om disse initiativer kan overføres til en dansk kontekst?

Undersøgelsen baseres på data fra:

  • Interviews og møder
  • Observationer
  • Skolebesøg 
  • ’Desk research’