Hop til indhold

Den naturvidenskabelige undervisning skal styrkes, flere børn og unge skal have øjnene op for de mange muligheder i de naturvidenskabelige uddannelser, og så skal uddannelser og erhvervsliv arbejde endnu tættere sammen. Det er nogle af ambitionerne i en ny naturvidenskabsstrategi for grundskolen og ungdomsuddannelserne. 

Naturvidenskaben hjælper os til at forstå verden og til at forandre den til det bedre. Naturvidenskabelig forståelse er dannelse – og kan bane vejen til en masse spændende job. Det skal børn og unge i højere grad være bevidste om. Derfor lancerer vi nu en strategi, der over en bred kam styrker naturvidenskabens position i vores uddannelsessystem og i vores samfund. Jeg håber, at strategien kan være med til at sikre, at fødekæden til naturvidenskabelige job bliver større og stærkere.

- siger undervisningsminister Merete Riisager

Interessen for naturvidenskab skal vækkes tidligt, så flere børn og unge bliver inspireret til at gå ad den vej, når de skal uddanne sig. Jeg tror på, at vi kommer langt med at begejstre og motivere. For eksempel er det afgørende, at vi har dygtige lærere, der kan motivere eleverne til at interessere sig for naturvidenskab. Derfor styrker vi med denne strategi grundskolelærernes mulighed for at læse en kandidatuddannelse, hvor den nyeste forskning inden for naturvidenskab bliver bragt i spil. Det kan forhåbentligt bidrage til at berige vores børn med begejstring og dannelse. 

- siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind

De 180 millioner kroner, der er afsat til strategien i årene 2018-2024, skal blandt andet gå til: 

  • Bedre grundlæggende naturfaglige kundskaber hos alle elever: På hvert uddannelsestrin laves for eksempel en vejledende ”Naturvidenskabens ABC”, der med sit fokus på store naturvidenskabelige landvindinger og fortællinger kan være et fagligt omdrejningspunkt for undervisningen. 
  • Styrkede lærerkompetencer og dermed en bedre undervisning: Der skal være et større fokus på at bringe viden og forskning i spil i undervisningen. E-læringsforløb, videnspakker og smidigere overgange fra forskning på universiteter og professionshøjskoler til brug i klasseværelset er nogle af tiltagene. Derudover afsættes penge til at udvikle en ny kandidatuddannelse på universiteterne målrettet naturfaglige lærere.
  • Bedre vilkår for særligt talentfulde elever inden for de naturvidenskabelige fag: Nye talentforløb udvikles og eksisterende programmer styrkes. Tiltaget skal være med til at støtte og fastholde motivationen hos de dygtigste elever. 

Naturvidenskabsstrategien er blevet til efter anbefalinger fra henholdsvis en strategi- og en rådgivningsgruppe. Den ligger i forlængelse af regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst og Teknologipagt, som også har fokus på, at flere skal tage en uddannelse eller opnå kompetencer inden for teknologi, IT, naturvidenskab og matematik. Finansieringen af strategien kommer fra Strategi for Danmarks digitale vækst og fra Undervisningsministeriets eksisterende økonomiske ramme. 

Undervisningsministeren og statsministeren ved offentliggørelse af naturvidenskabsstrategien