Hop til indhold

Undervisningsminister Merete Riisager og hendes franske ministerkollega Jean-Michel Blanquer har underskrevet en aftale, som skal styrke det sproglige og uddannelsesmæssige samarbejde mellem Frankrig og Danmark. Aftalen er et konkret bidrag til regeringens sprogstrategi, der blev lanceret i november 2017 og er i øvrigt i god tråd med Det Europæiske råds beslutning fra december, der understreger vigtigheden i, at unge kan tale mindst to fremmedsprog.

Med aftalen vil der blive taget skridt til at styrke forskellige tværnationale aktiviteter for ungdomsuddannelser i Danmark og Frankrig – for eksempel klasseudvekslinger, lærerudvekslinger og efteruddannelse.

”Vi ser meget på os selv i Danmark – danske forhold, danske kvaliteter, danske rettigheder. Men vi må aldrig glemme at have udsyn mod resten af verdenen. Det skal vi give videre til vores børn og unge. De skal forstå værdien i at bliver klog på andre kulturer og eksempelvis læse fransk litteratur på fransk. Det skal den her aftale være med til at føre ud i livet,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

”I Frankrig sætter vi stor pris den nye bilaterale aftale, der skal styrke samarbejdet mellem vores undervisningssystemer. Den er et godt bidrag til de aktiviteter, der allerede nu understøtter mobilitetsaktiviteter i regi af Erasmus+. Som franskmand, men også som europæer, er jeg særlig tilfreds med, at vores hensigtserklæring viser en fælles vilje til at intensivere samarbejdet mellem vores skoler og vores lærere og på den måde styrke franskundervisningen i Danmark,” siger Frankrigs undervisningsminister Jean-Michel Blanquer.

Aftalen vil også være et godt supplement til de formelle og uformelle aktiviteter, der allerede nu foregår i regi af blandt andet Erasmus+, og vil bidrage til at danske elever får et bedre kendskab til det franske sprog og den franske kultur. På samme måde vil franske elever og lærere få en indsigt i et dansk uddannelsessystem, hvor der lægges særlig vægt på kritisk tænkning og individuelt ansvar.

Undervisningsministeriet vil i samarbejde med det franske kulturinstitut i Danmark i løbet af foråret udarbejde et katalog over mulige aktiviteter. Kataloget ventes klart efter sommerferien 2018.

Aftalen med Frankrig er første skridt til yderligere at styrke unges udsyn og mobilitet til europæiske lande. Det er undervisningsministerens ambition, at der også udarbejdes lignende aftaler med lande som Spanien og Tyskland.