Hop til indhold

Hvad har lærere og øvrigt pædagogisk personale brug for i arbejdet med Fælles Mål? Hvad betyder de færre bindinger i Fælles Mål for det pædagogiske arbejde på skolerne? Og hvad skal ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om Fælles Mål indeholde? Disse spørgsmål er lærere, pædagoger, skoleledere samt chefer og medarbejdere fra de kommunale forvaltninger inviteret til at drøfte og komme med deres ønsker til.

Rådgivningsgruppen for Fælles Mål inviterer til 14 dialogmøder om Fælles Mål over hele landet. Målet er at inddrage skoler og kommuner i, hvordan aftalen om at lempe bindingerne i Fælles Mål – og dermed det faktum, at viden- og færdighedsmålene i fagene nu er vejledende – skal realiseres. Formålet med lempelsen er at give øget lokal frihed til lærerne. Et af punkterne på dagsordenen vil være det nye vejlednings- og inspirationsmateriale om Fælles Mål. Det skal sikre, at materialet bliver et relevant pædagogisk og didaktisk redskab, som er brugbart for læreren og pædagogen i deres arbejde. Samtidig skal møderne også være med til at starte en lokal dialog om, hvad de nye rammer skal betyde for det pædagogiske arbejde på skolerne.

”For at lykkes med at skabe de bedste rammer for en god undervisning i folkeskolerne er vi nødt til at lytte til dem, som arbejder med Fælles Mål til daglig. Her er møderne et vigtigt skridt. Vi skal sikre, at det arbejde, der laves i ministeriet og i rådgivningsgruppen, stemmer overens med de behov, lærere og pædagoger har i deres dagligdag. Jeg håber derfor, at rigtig mange vil deltage i dialogmøderne,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Input fra dialogmøderne vil blive videregivet til den rådgivningsgruppe, som undervisningsministeren har nedsat i forbindelse med aftalen om Fælles Mål. De vil derfor indgå i rådgivningsgruppens videre arbejde med at udarbejde deres endelige anbefalinger til, hvordan aftalen bedst kan implementeres. Anbefalingerne ventes at foreligge i juni 2018.

Datoer og sted for møderne

Møderne afvikles i marts og april 2018.

Der afholdes ni skolemøder for lærere, pædagoger og skoleledere i følgende byer:

 • 7. marts: Haderslev [er afholdt]
 • 12. marts kl. 12:30-15:00: Herning
 • 13. marts kl. 9:00-11:30: Odense
 • 15. marts kl. 9:00-11:30: København
 • 16. marts kl. 10:30-13:00: Ringsted
 • 20. marts kl. 12:30-15:00: Aalborg
 • 21. marts kl 9:30-12:00: Esbjerg
 • 21. marts kl.14:00-16:30: Hillerød
 • 22. marts kl.13:00-15:30: Aarhus

De fem regionale møder for lærere, pædagoger og skoleledere og chefer og medarbejdere fra kommuner afholdes i følgende byer:

 • 22. marts: Aarhus
 • 23. marts: Aalborg
 • 3. april: Kolding
 • 3. april: Odense
 • 4. april København

Hvis I som skole eller kommune har lyst til at deltage, kan I kontakte Christopher Dehn Søgaard, Rambøll på cds@ramboll.com.