Hop til indhold

Undervisningsministeriet har udarbejdet et ikon, som alle uddannelsessteder, der har en antimobbestrategi, kan bruge til at vise forældre og elever, at man har en strategi og handleplan for at forebygge og håndtere mobning. Det er frivilligt for uddannelsesstedet at bruge ikonet.

Anti-mobbe logo

Ikonet findes i forskellige versioner. Download ikon. 

Hvad skal antimobbestrategien indeholde? 

En antimobbestrategi skal indeholde retningslinjer for, hvordan uddannelsesstedets ledelse vil forbygge og håndtere mobning – herunder digital mobning – i praksis. Det kan for eksempel være, hvem der har ansvar for at forebygge og gribe ind, samt hvordan:

  • man konkret forebygger mobning
  • man forebygger og håndterer digital mobning
  • man opdager mobning
  • man håndterer konflikter
  • man inddrager elever og forældre.

Få inspiration til at udarbejde en antimobbestrategi – se DCUMs skabelon (pdf)

Hvordan vedtages antimobbestrategien? 

Der skal fastsættes en antimobbestrategi, som efterfølgende kan revideres og justeres efter behov.

Antimobbestrategien bør udarbejdes i et tæt samarbejde med skolelederen/rektor og med input fra fx forældre, elevråd og de ansatte.

For folkeskolen og de kommunale internationale grundskoler er det skolebestyrelsens ansvar at fastsætte en antimobbestrategi.  Hvis ikke skolebestyrelsen har gjort det ved skoleårets begyndelse, skal kommunalbestyrelsen dog fastsætte en antimobbestrategi.

For de øvrige uddannelsessteder, som udbyder grundskoleundervisning og ungdomsuddannelser, er det den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvaret for uddannelsesstedet, som skal fastsætte antimobbestrategien. For kommunale uddannelsessteder – udover folkeskolen og kommunale internationale grundskoler – vil det sige kommunalbestyrelsen eller den, som kommunalbestyrelsen giver bemyndigelse til. For selvejende og statslige uddannelsessteder er det institutionens bestyrelse eller den, som bestyrelsen giver bemyndigelse til.

Med lov nr. 311 af 4. april 2017 er det blevet et krav til alle uddannelser på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau at have en antimobbestrategi.