Hop til indhold

Elever, som anvender it, når de skal lære at læse og stave, opfatter sig i højere grad som gode læsere end elever, som ikke bruger it i undervisningen. De er dog ikke bedre læsere. Til gengæld har de elever, som bruger it, når de skal lære at læse og stave, øget motivation for læsning og stavning, end elever hvor it ikke fylder i undervisningen. Motivationen spiller dog ikke en rolle i deres reelle læse-, stave- og sprogfærdigheder. Det viser en ny undersøgelse fra projektet ’Brug af it i den første læse- og staveundervisning’.

”Nogle steder fylder begejstringen over teknologien måske for meget i forhold til fokus på, hvor teknologi rent faktisk kan bidrage til en bedre undervisning. Vi skal ikke have teknologi for teknologiens skyld, når elever skal lære at læse, men fordi det giver didaktisk mening. Derfor er det godt med konkret viden på området, så vi kan indrette undervisningen efter det,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Projektet sammenligner effekten af at bruge it i undervisningen med særligt fokus på it i den første læse- og staveundervisning. Overordnet set lyder konklusionen, at it i læse- og staveundervisningen hverken har en positiv eller negativ effekt på elevernes læse-, stave- og sprogfærdigheder. Det gælder både for elever med svage sproglige forudsætninger såvel som stærke. Eleverne i it-gruppen var dog gladere for at arbejde med læsning og skrivning i alle tre skoleår, projektet varede. Blandt de elever, som havde svage sproglige forudsætninger, var der derimod ikke forskel på læse- og skrivelyst afhængigt af, om eleverne brugte it eller ej. På trods af at der ikke var forskel på de to gruppers læsefærdigheder, vurderede elever i it-gruppen med svage sproglige forudsætninger deres læsefærdigheder som signifikant bedre end eleverne i kontrolgruppen, som havde svage sproglige forudsætninger. Det kan betyde, at brug af it kan bidrage til, at svage læsere fik en mere positiv opfattelse af egne færdigheder, end der reelt var basis for.

Fakta

  • Projekt 'Brug af it i den første læse- og staveundervisning' er gennemført af Afdeling for Fagdidaktik, DPU, Aarhus Universitet.
  • Projektet er en langtidsundersøgelse af 522 elever fra 22 klasser i fem kommuner. Eleverne er fulgt med halvårlige test fra slutningen af børnehaveklassen til slutningen af 3. klasse. I it-gruppen indgik 13 klasser, og i kontrolgruppen indgik 9 klasser. Elevernes læselyst og læsevaner er årligt afdækket med spørgeskema, ligesom elevernes dansklærere har besvaret årlige spørgeskemaer om planlægning og gennemførelse af klassernes læse- og staveundervisning. Klassernes brug af oplæsningsstøtte og ordforslagsprogram i læse- og staveundervisningen blev afdækket ved hjælp af undervisningsobservationer og dansklærernes logbøger og spørgeskemaer.
  • Undersøgelsen er finansieret af Aarhus Universitet og midler fra satspuljeaftalen 2012.