Som del af satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn vil Undervisningsministeriet i efteråret 2018 udbrede læsemakkerindsatsen Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange. Indsatsen er allerede blevet afprøvet på 29 skoler i skoleårene 2016/2017 og 2017/2018, og erfaringerne er positive. For eksempel oplever lærerne, at både fagligt svage og stærke elever har glæde af indsatsen. Nu er det igen muligt at deltage i projektet.

I læsemakkerindsatsen fungerer elever i 7. eller 8. klasse som læsemakkere for elever i 3. eller 5. klasse over ti uger. Hver elev får en fast læsemakker, som er blevet udvalgt i forhold til læseniveauet, og der bruges tilpassede og alderssvarende læsematerialer. Indsatsen er blevet justeret på baggrund af tilbagemeldingerne fra de deltagende skoler for at sikre, at det skal være så let som muligt for skolerne at implementere indsatsen.

Alle kommuner kan melde deres skoler til projektet. Eneste krav er, at folkeskolerne skal forventes at have mindst fem elever med svag social baggrund på 3. eller 5. årgang i skoleåret 2018/2019. Svag social baggrund defineres her som børn, hvis forældre højst har afsluttet grundskolen eller en gymnasial uddannelse.

Alle skoler, der deltager i udbredelsen, vil være sikre på at have klasser, der skal gennemføre indsatsen i efteråret 2018. Det skyldes, at hver skole skal deltage med mindst to 3. eller 5. klasser, hvoraf den ene klasse modtager indsatsen, og den anden fungerer som sammenligningsklasse, samt én 7. eller 8. klasse, der skal læse med indsatsklassen. 5. klasser skal læse med 8. klasser for at sikre en vis aldersforskel mellem eleverne. Skolen kan selv bestemme, hvilke 3. og/eller 5. klasser der skal modtage indsatsen, og hvilke klasser der skal være sammenligningsklasser.

Undervisningsministeriet giver tilskud til skolernes deltagelse i projektet efter en fastsat ramme. Indsatsen gennemføres som et standardiseret forsøgsprogram.

Deadline for tilmelding er den 6. april 2018.