Hop til indhold

Sidste sommer nedsatte undervisningsminister Merete Riisager et dialogforum for demokratisk dannelse. Opgaven til dialogforummet var at komme med anbefalinger til hende og ungdomsuddannelserne om, hvordan kultursammenstød samt religiøs mobning og kontrol blandt elever kan forebygges og håndteres, så alle elever kan være en del af et inkluderende og demokratisk dannende studiemiljø. Nu er dialogforummet klar med deres anbefalinger. 

Dialogforummet anbefaler institutionerne at indarbejde regler om demokratisk adfærd og medborgerskab i studie- og ordensreglerne og generelt være tydeligere om deres værdier. Institutionerne bør ifølge dialogforummet også arbejde mere aktivt på at få eleverne til at deltage i de demokratiske processer på skolen. Det kan blandt andet være ved at tilskynde elever til at deltage i for eksempel fællesarrangementer og mindre udvalg, understøtte elevrådets arbejde og indflydelse eller finde måder at anerkende elever, der deltager aktivt i elevdemokratiet. Og så bør institutionerne arbejde mere på at skabe respekt og tolerance for det enkelte individ gennem mangfoldige og inkluderende fællesskaber.

Anbefalingerne er suppleret med et idékatalog med idéer til, hvordan institutionerne helt konkret kan arbejde med demokratisk dannelse. 

”Stor tak til dialogforummet for det ekstremt vigtige arbejde det er at få vores ungdomsuddannelsesinstitutioner til at tage opgaven med demokratisk dannelse på sig. Næste skridt for mig er at høre, hvordan de centrale aktører på området  ser på anbefalingerne, og så vil jeg vurdere den videre proces. Mange af initiativerne kan institutionerne heldigvis allerede selv gå videre med, og jeg glæder mig til at følge deres erfaringer,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Der er også en håndfuld anbefalinger, som er rettet mod ministeriet og undervisningsministeren. Dialogforummet peger på, at demokratisk dannelse bør være tydeligere i de enkelte fags læreplaner på gymnasieområdet og i fagenes indhold på erhvervsuddannelsesområdet. En anbefaling lyder også, at kravet om arbejdet med demokratisk dannelse bør skrives frem i de evaluerbare faglige mål, der måles på ved prøverne. Dialogforummet opfordrer også Undervisningsministeriet til at udvikle blandt andet undervisningsmateriale om emnet og at skrive arbejdet med demokratisk dannelse ind som en del i ledernes resultatkontrakter. 

Om dialogforum for demokratisk dannelse

Dialogforummet blev nedsat af undervisningsminister Merete Riisager i maj 2017 og har følgende medlemmer:

 • Jacob Mchangama, direktør ved Justitia
 • Jaleh Tavakoli, skribent og forfatter
 • Kanishka Dastageer, studerende ved Københavns Universitet
 • Mehmet Ümit Necef, lektor ved Syddansk Universitet
 • Mogens Bagger Hansen, studierektor ved H.C. Ørsted Gymnasiet  
 • Torben Jakobsen, rektor ved Mulernes Legatskole  
 • Trine Ladekarl Nellemann, rektor ved Next – Albertslund Gymnasium
 • Yago Bundgaard, rektor ved Langkaer Gymnasium

Dialogforummet fik til opgave at komme med anbefalinger til undervisningsministeren til, hvordan ungdomsuddannelserne kan styrke den demokratiske dannelse hos eleverne, så eleverne i endnu højere grad opnår forudsætninger for aktiv medvirken i der danske samfund. Læs mere om nedsættelse af dialogforummet.

Dialogforummet anbefaler

 • At demokratisk dannelse tydeliggøres i de enkelte fags læreplaner på gymnasieområdet og i fagenes indhold på eud-området, samt at kravet om arbejdet med demokratisk dannelse skrives frem i de evaluérbare faglige mål, der måles på ved prøverne.
 • At Undervisningsministeriet udvikler tværfaglige forløb/materiale til temauger/kampagner om demokratisk dannelse, som de skoler, der måtte opleve behovet, kan benytte sig af.
 • At arbejdet med demokratisk dannelse skrives ind i ledernes resultatkontrakt.
 • At ungdomsuddannelsesinstitutionerne indarbejder regler om demokratisk adfærd og medborgerskab i studie- og ordensreglerne. 
 • At institutionerne på alle niveauer arbejder med og skaber tydelighed omkring deres værdier
 • At der sker en løbende årlig afdækning af elevernes demokratiske dannelse ved indarbejdelse i den eksisterende trivselsmåling. 
 • At Undervisningsministeriet indskærper overfor institutionerne, at de er forpligtet til at opfordre eleverne til at danne et elevråd og medvirke til at udbrede kendskab blandt eleverne til elevrådet.
 • At institutionerne tilskynder eleverne til demokratisk deltagelse fx til fællesarrangementer og i mindre udvalg.
 • At ungdomsuddannelserne udvikler en måde at anerkende elevers aktive deltagelse på.
 • At institutionerne arbejder på at skabe respekt og tolerance for det enkelte individ gennem mangfoldige og inkluderende fællesskaber.

Se dialogforummets anbefalinger.