Undervisningsministeriet har tidligere udviklet overskuelige dashboards med data på grundskoleområdet. Nu er turen kommet til gymnasieområdet. De nye dashboards indeholder nøgletal som elevtal, eksamenskarakterer og frafald. De er en del af gymnasiereformen og vil i lighed med dashboards på grundskoleområdet servicere elever og forældre, skoler, læringskonsulenter, journalister og andre med interesse i gymnasiernes nøgletal. 

”Åbenhed om gymnasiernes nøgletal kan blandt andet være med til at kvalificere elevernes uddannelsesvalg og styrke den offentlige debat, der kan tages på et mere oplyst grundlag. Det er meget positivt. Det er dog vigtigt at understrege, at de nye dashboards ikke dækker alle parametre og derfor ikke i sig selv kan sige, hvor gode eller dårlige gymnasierne er. Det handler ikke om at hænge nogen ud, men om at skabe mere åbenhed,” siger undervisningsminister Merete Riisager.  

Foruden de nye dashboards videreudvikles det eksisterende datavarehus på det gymnasiale område og gøres mere brugervenligt, så der blandt andet bliver nemmere adgang til relevante data. I den første fase er det primært den brede offentlighed, der kan skabe sig et nemt overblik over skolens måltal. 

Overbliksvisningerne af nøgletal giver viden om karakterer, frafald, hvor mange der fortsætter på en videregående uddannelse og generel viden om eksempelvis antallet af elever på det enkelte gymnasium. Det er en mulighed for at supplere den information, som elever, forældre eller andre allerede har om landets gymnasier.

Eksamenskarakterer vises med to tal. Det ”rene” gennemsnit, der angiver gennemsnittet af elevernes karakterer til eksamen, og derudover det forventede eksamensgennemsnit, som tager højde for, at elevernes faglige niveau og socioøkonomiske baggrund varierer mellem gymnasierne. Anden fase, som bliver offentliggjort løbende i andet halvår af 2018, er mere rettet mod gymnasieledelser, og det fremstiller resultater med yderligere detaljer og nuancer. En forløber for dette er visninger vedrørende karakterer, som gøres tilgængelige i datavarehuset nu.

eksempel på dashboard fra et gymnasium
fig. eksempel på overblik

De nye dashboards findes på følgende links: 

Overbliks-dashboards

Detaljerede dashboards for studenternes karakterer