I dag offentliggør Undervisningsministeriet en vejledning om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning, hvor kommuner og skoler kan læse mere om, hvad det indebærer at deltage i forsøget. 

Forsøget med teknologiforståelse er en pionérindsats, og de deltagende skoler får gennem forsøget en unik mulighed for at være med til at lægge grunden til folkeskolens fremtidige arbejde med teknologiforståelse. Teknologiforståelse skal som fag og faglighed understøtte udvikling af fremtidens kompetencer og almendannelse hos eleverne. 

”Der er et kæmpe potentiale i teknologi, men teknologi uden omtanke rykker ikke noget. Vi har brug for at indføre teknologiforståelse i folkeskolen klogt. Derfor vil jeg opfordre kommuner og skoler til at orientere sig i vejledningsmaterialet, så vi kan finde engagerede skoler i hele landet til at hjælpe teknologiforståelse i folkeskolen et godt skridt videre,” siger Merete Riisager. 

Det er ikke en forudsætning for at deltage i forsøget, at skolen i forvejen har kendskab til teknologiforståelse. Det vigtigste er, at motivationen for at arbejde med teknologiforståelse er til stede, og at skolens ledelse og kommunen bakker op. 

Forsøget afprøver forskellige måder at indføre teknologiforståelse på. Således vil nogle skoler i forsøget arbejde med teknologiforståelse som et selvstændigt fag med to lektioner om ugen (1,5 time), mens andre skoler arbejder med teknologiforståelse integreret i udvalgte, eksisterende fag. Fagene er dansk og matematik i 1.-9. klasse, natur/teknologi i 1.-6. klasse, fysik/kemi i 7.-9. klasse, billedkunst 1.-3. klasse, håndværk og design i 4.-6. klasse og samfundsfag i 8.-9. klasse. Forsøget afprøves på alle klassetrin fra 1. til 9. klasse. 

Det skal samlet set lede frem til en evaluering, der kan danne grundlag for en politisk beslutning om, hvorvidt teknologiforståelse permanent skal indføres som nyt fag, integreret i eksisterende fag eller en kombination af disse.

Der er et kæmpe potentiale i teknologi, men teknologi uden omtanke rykker ikke noget. Vi har brug for at indføre teknologiforståelse i folkeskolen klogt.

- Merete Riisager

Der åbnes for kommunernes tilmelding af skoler til forsøget i uge 22 (red: tidligere stod der torsdag den 24. maj 2018) med ansøgningsfrist den 24. august 2018. Kommunen kan senest den 29. juni 2018 komme med en interessetilkendegivelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Skoler der ikke deltager i forsøget får mulighed for at anvende materialer og erfaringer fra forsøget.

Parallelt med denne ansøgningsproces gennemfører Undervisningsministeriet et EU-udbud om Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning med frist for tilbud onsdag d. 20. juni 2018. Valg af leverandør sker i august 2018.

Om teknologiforståelse 

Teknologiforståelse som fag og faglighed er i fuld gang med at blive udfoldet i en rådgivende ekspertskrivegruppe, som undervisningsministeren nedsatte i januar 2018. Gruppen afleverer Fælles Mål for teknologiforståelse til ministeriet i oktober måned. Derfor er det ikke muligt på nuværende tidspunkt specifikt at definere det faglige indhold for teknologiforståelse, udover ekspertskrivegruppens kommissorium.

Læs mere: Undervisningsministeren vil gøre teknologiforståelse obligatorisk i folkeskolen, fra 26. januar 2018.