Et nyt udvekslingsprogram mellem Danmark og Frankrig skal tilbyde elever fra hhx og stx at komme på udvekslingsophold i Frankrig. Udvekslingsprogrammet skal give eleverne både sproglig og kulturel forståelse og indsigt og gøre eleverne klogere på både det danske og franske samfund.   

Alle institutioner med hhx og stx er inviteret til at søge om at deltage i det nye udvekslingsprogram. 

Der vil blive udvalgt omkring 20 institutioner, som allerede i efteråret 2018 kan deltage i udvekslinger i Frankrig. Skolerne kan sende franskelever på korte ophold af cirka ti dages varighed eller på længerevarende ophold af cirka tre til fire ugers varighed. 

”Udsyn mod resten af verden er centralt for vores dannelse som mennesker. Med udvekslingsprogrammet giver vi nu omkring 250 danske gymnasieelever en chance for at få et unikt indblik i fransk kultur og sprog. Derfor håber jeg, at mange skoler søger om at være med til at styrke sprogindsatsen og erfaringsudvekslingen mellem Danmark og Frankrig,” siger undervisningsminister Merete Riisager.  

Det nye udvekslingsprogram følger op på den aftale, som undervisningsminister Merete Riisager og hendes franske ministerkollega Jean-Michel Blanquer indgik i marts 2018 om at styrke samarbejdet om sprog og uddannelse mellem Frankrig og Danmark. Aftalen er et konkret bidrag til regeringens sprogstrategi, der blev lanceret i november 2017, og den skal sikre erfaringsudveksling og mobilitet blandt danske og franske elever og lærere.