Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er et projekt i Undervisningsministeriets forsøgsprogram for obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen i perioden 2018-2021. Forsøget sendes nu i EU-udbud, så alle leverandører, der vurderer at kunne løse opgaven, kan komme med et tilbud.

Forsøgsprogrammet har to formål:

  1. At skabe et videns- og erfaringsbaseret grundlag for en politisk beslutning om indførelse af teknologiforståelse som faglighed i folkeskolens obligatoriske undervisning.
  2. At opbygge kapacitet og kompetencer til at arbejde med og undervise i teknologiforståelse i sektoren.

Det udbudte forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning skal afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen, så alle elever lærer at forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.

Forsøget skal evaluere tre modeller:

  1. Teknologiforståelse som selvstændigt fag
  2. Teknologiforståelse integreret i fagene
  3. En kombination af 1) og 2).

Der er nedsat en ekspertskrivegruppe, der udvikler Fælles Mål for teknologiforståelse og definerer den faglighed i folkeskolen.

Den samlede bevillingsmæssige ramme for hele den udbudte kontrakt udgør 54,4 millioner kroner. 32,7 millioner kroner sættes af til at udføre kontrakten, og 21,7 millioner kroner afsættes til en pulje til tilskud til cirka 45 deltagende skoler.